Rekrutacja do Rady Dzieci i Młodzieży przy Rzeczniku Praw Dziecka

1 czerwca br. wystartowała rekrutacja do Rady Dzieci i Młodzieży, która stanie się organem eksperckim dla Rzecznika Praw Dziecka. Nabór potrwa do 15 czerwca.

Rada Dzieci i Młodzieży jest powoływana do życia po raz pierwszy w historii istnienia urzędu Rzecznika Praw Dziecka, czyli od 2000 r.

Przed Radą będzie wiele wyzwań. W szczególności: inicjowanie kampanii społecznych i projektów edukacyjnych, organizacja Kongresu Dzieci i Młodzieży, upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka i sposobach ich ochrony, w tym o zadaniach i uprawnieniach Rzeczniczki Praw Dziecka. 

Rada ma składać się z dziesięciu ekspertów lub ekspertek powoływanych spośród dzieci i młodzieży. Ekspertem bądź ekspertką może być osoba, która ukończyła 7 lat i nie ukończyła 18 lat na dzień zakończenia naboru i wykazuje się działalnością społeczną na rzecz ochrony praw dziecka adekwatną do posiadanego wieku i stopnia dojrzałości.

Chętni powinni przesłać do Biura RPD w formie elektronicznej bądź pisemne zgłoszenie swojej kandydatury ze wskazaniem zasięgu swojej działalności, jej pionierskości oraz efektywności. Zgodę na kandydowanie i udział w pracach Rady musi wyrazić rodzic bądź opiekun prawny dziecka.

Poniżej link do szczegółowych informacji na ten temat oraz formularzy zgłoszeniowych zamieszczonych na stronie internetowej RPD: