Tydzień pełen kultury

Mieszkańcy internatu uczestniczyli w wydarzeniach promujących kulturę osobistą i znajomość zasad savoir-vivre’u. Każdy mógł wylosować „radę pełną kultury” wśród których znalazły się uniwersalne zasady savoir-vivre’u dotyczącego ubioru, higieny osobistej, zachowania przy stole, powitań itd. W ramach obchodu dnia bez krawata, trochę na przekór nasi wychowankowie sprawdzali, czy potrafią prawidłowo wykonać supeł, a w razie problemów uczyli się tej niezbędnej dla kulturalnego człowieka umiejętności. Na chętnych czekał seans filmowy. Cały czas mieszkańcy mogli korzystać z dostępnej w internacie literatury o tematyce bon tonu.

Kolejnym z elementów tygodnia był konkurs z zakresu dobrych manier, przebiegający w dwóch etapach. Najlepsi na etapie pisemnym byli Maja, Wojtek i Kuba, którzy kilka dni później wzięli udział w etapie ustnym. Uczestnicy odpowiadali na pytania o różnym stopniu trudności, musieli również odnaleźć się w sytuacji restauracyjnej. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

  • I miejsce- Maja Pawlik
  • II miejsce- Jakub Brzozowski
  • III miejsce – Wojciech Skowronek

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy J I pamiętaj „Dobre maniery składają się z drobnych poświęceń.” Ralph Waldo Emerson