II Gminny Piknik Ekologiczny

W dniu 14 czerwca odbył się II Gminny Piknik Ekologiczny pod patronatem Wójta Gminy Kleszczów zorganizowany przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie przy współpracy ze spółką Solpark Kleszczów oraz Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów.

Celem pikniku była:

  • integracja środowiska lokalnego ze szkołą,
  • stworzenie możliwości uczestnictwa w różnych formach aktywności artystycznej edukacyjnej i ruchowej,
  • promowanie zdrowego, bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu w gronie rówieśników,
  • rozwijanie postaw i zachowań proekologicznych,
  • kształtowanie wzajemnych pozytywnych relacji opartych na szacunku dla środowiska naturalnego.

W ramach pikniku przewidziane były atrakcje dla najmłodszych uczestników z przedszkoli samorządowych Gminy Kleszczów m.in. udział w ekologicznych warsztatach krawieckich, warsztatach „Las w słoiku” a także zajęcia sportowe przygotowane przez animatorów z Solparku. Dla uczniów klas siódmych dwóch szkół podstawowych uczniowie naszej szkoły przygotowali warsztaty na temat: „Skąd się bierze prąd? Odnawialne źródła energii” oraz „Rośliny i woda”. Dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych odbyły się prelekcje i warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych Politechniki Częstochowskiej. Pani dyrektor wraz z zaproszonymi gośćmi wręczyła nagrody w konkursie: plastycznym pt.: „Środowisko swoje znam i o nie dbam” oraz artystycznym pt.: „Moje cudo z papieru i tektury”. Odbył się także występ szkolnych cheerleaderek, które zaprezentowały ciekawe układy taneczne. Dla wszystkich chętnych zorganizowano zbiórkę makulatury na stanowisku przy fontannie  i edukację ekologiczną prowadzoną przez Eko – Region.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i udział w pikniku i zapraszamy na kolejne atrakcje za rok.

Zdjęcia: Solpark Kleszczów