Wyróżnienie w XV Ogólnopolskim Tygodniu Kariery

Znamy wyniki OTK 2024. W dniach 16 – 20 .10.2023 r. odbył się XV Ogólnopolski Tydzień Kariery pod hasłem  „Talent i praca – to się opłaca”. W tych dniach oraz w następnych w naszej szkole zorganizowaliśmy wiele interesujących spotkań z ciekawymi ludźmi, wyjazdów oraz podjęliśmy liczne działania mające na celu przybliżenie i zapoznanie uczniów z wartością jaką daje praca.  Nasze inicjatywy zostały docenione i zostaliśmy wyróżnieni w klasyfikacji ogólnopolskiej. Całość działań przygotowała pani dyrektor Agnieszka Nagoda – Gębicz przy współpracy pani Elizy Jagły. Pani dyrektor otrzymała odznakę koordynatora projektu. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym. Szczegółowa relacja z realizacji OTK 2023 znajduje się w zakładce wydarzenia 2023-24.

Kolejny XVI OTK odbędzie się w dniach 14-20.10.2024 r. pod hasłem: Pasja – Motywacja – Odwaga