Instrukcja logowania do kont aplikacji szkolnych

Centralna witryna logowania:
www.login.zspkleszczow.pl

Konto ucznia – Microsoft 365

Służące do zalogowania się do aplikacji chmurowych Microsoft Teams (lekcje zdalne), Word, Excel, Power Point, Forms oraz innych.

Konto dla klas pierwszych zostanie utworzone do 30 września. Login oraz hasło do konta zostaną wysłane na adres mail ucznia podany podczas rekrutacji.

Logowanie do konta odbywa się przez centralną witrynę logowania poprzez odnośnik do konta „Microsoft 365”.

Regulamin systemu Microsoft 365: https://zspkleszczow.pl/login/doc/regulamin-office365-zspkleszczow.pdf


Konto ucznia / rodzica – dziennik Uonet+

Służące do zalogowania się do konta ucznia lub rodzica w dzienniku szkolnym. Uczeń oraz rodzic korzystają z odrębnych kont w dzienniku szkolnym.

Pierwsze logowanie

Podczas pierwszej próby logowania należy wygenerować hasło do konta w dzienniku. Pod formularzem logowania służy do tego odnośnik „Przywróć dostęp”. W otwartym oknie należy wpisać adres mail ucznia lub rodzica podany podczas rekrutacji. W

Na adres mail zostanie wysłany link, za pomocą którego należy utworzyć hasło do dziennika.

Logowanie

Logowanie odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Zaloguj się” na stronie głównej logowania do dziennika.

Ważność hasła

Hasło ważne jest 30 dni, po tym okresie należy je zmienić i skorzystać z opcji „Zmień hasło” pod przyciskiem „Zaloguj”.

Restartowanie hasła

W przypadku gdy zapomnieliśmy hasło należy skorzystać z opcji „Przywróć dostęp” i nadać nowe hasło – analogicznie jak w przypadku pierwszego logowania.

Bezpośredni adres dziennika
https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminakleszczow

W przypadku braku lub zmiany adresu mail logowania lub innych problemów z zalogowaniem skontaktuj się z wychowawcą klasy lub sekretariatem szkoły.