Ogólne informacje

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie realizuje projekt „Europejski staż drogą do kariery zawodowej w kleszczowskim technikum” o numerze  2022-1-PL01-KA122-VET-000076915 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+  w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Czas realizacji projektu: 01.09.2023 – 31.08.2024r.