4m 4mechatronik
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-1/2 MY Fitness
wf-2/2 TB Hala
zaj. wych. MY L 1.13 fizyka EM G 0.09 wf-1/2 MY Fitness
wf-2/2 TB Hala
matematyka RP L 1.10
2 8:55- 9:40 j.angielski-1/2 AP L 1.06A
j.angielski-2/2 OK G 0.14
matematyka RP L 1.09 j.niemiecki-1/2 AR L 1.06B
j.niemiecki-2/2 PS G 1.02
fizyka EM G 0.09 j.angielski-1/2 AP L 1.06A
j.angielski-2/2 OK L 1.14
3 9:50-10:35 j.angielski-1/2 AP L 1.06A
j.angielski-2/2 OK G 0.14
religia MO L 1.13 u_hist.i sp. AU G 1.09 j.polski AI G 0.14 j.polski AI G 0.14
4 10:45-11:30 u_hist.i sp. AU L 1.06A u_hist.i sp. AU L 1.14 j.polski AI G 0.13 j.polski AI G 0.14 fizyka EM G 0.09
5 11:40-12:25 matematyka RP G 1.10 j.polski AI L 1.10 wf-1/2 MY Siłownia
wf-2/2 TB Fitness
j.angielski-1/2 AP L 1.06A
j.angielski-2/2 OK L 1.14
fizyka EM G 0.09
6 12:50-13:35 fizyka EM G 0.09 fizyka EM G 0.09 matematyka RP G 1.10 matematyka RP G 1.10 religia MO G 0.14
etyka
7 13:45-14:30   j.angielski-1/2 AP L 1.06A
j.angielski-2/2 OK L 1.10
matematyka RP G 1.10 matematyka RP G 1.10  
8 14:40-15:25   POLONEZ etyka    
Drukuj plan
wygenerowano 04.01.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum