Album ze zdjęciami

Uczestnicy 3i 4 mobilności przygotowali album ze zdjęciami dokumentujący przebieg całego projektu, w tym również 1 i 2 mobilności. Był on wystawiany podczas działań promujących i upowszechniających projekt.