Od 13 maja 2024 obowiązuje nowy plan lekcji. Zapoznaj się ze zmianami.

PO WER 2019/2020

Ogólne informacje

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie realizuje projekt „Europejski wymiar praktyki zawodowej wśród kleszczowskich mechatroników” o nr 2018-1-PL01-KA102-048155, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Czas trwania projektu: 01.10.2018r. – 30.09.2020r.

Przesunięcie terminów mobilności w ramach realizacji projektu PO WER

Z uwagi na obecną sytuację panującą na świecie, związaną z pandemią koronawirusa,  dwie zaplanowane w ramach realizacji projektu PO WER mobilności  w okresie 22.03. – 04.04.2020 oraz 10.05. – 23.05.2020 zostały wstrzymane i odbędą się w innym, bezpiecznym terminie.

Logo projektu

Aktualności

Opublikowano w dniu

Podpisanie umów z uczestnikami projektu w ramach programu PO WER – mobilność 3 i 4

W dniu 22 września 2020r. dwie grupy uczniów z klasy IVTNT, którzy zakwalifikowali się na wyjazd na staż zawodowy do Drezna, podpisały z dyrektorem szkoły, panią Agnieszką Nagodą-Gębicz umowy wraz z załącznikami w ramach realizacji projektu „Europejski wymiar praktyki zawodowej wśród kleszczowskich mechatroników” o nr 2018-1-PL01-KA102-048155, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Czytaj więcej „Podpisanie umów z uczestnikami projektu w ramach programu PO WER – mobilność 3 i 4”

Ikony na licencji Freepik od www.flaticon.com
Ilustracje na licencji Storyset

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie 2009-2021
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie stosuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką Prywatności Plików Cookie oraz Klauzulą Informacyjną o Przetwarzaniu Danych Osobowych

.

Do góry