Relacja z pobytu uczniów klas Technik Automatyk na zagranicznym stażu zawodowym w Dreźnie

Dzień 10 – 28.09.2021r.

Dzień jak co dzień, czyli pobudka o 7, śniadanie i podróż tramwajem do centrum kształcenia zawodowego WBS.  Dziś rozpoczęliśmy już na dobre budowę robota. Złożyliśmy konstrukcje oraz zabraliśmy się do pisania programu. Na koniec zajęć każdy uczestnik stażu miał gotowego robota jeszcze  jednak bez układu sterowania. Czas po zajęciach  poświęciliśmy na odpoczynek i wyjście na spacer. Wieczorem wszyscy wspólnie zebraliśmy się na projekcję filmu.