Europejski Uniwersytet Latający

22 marca, uczniowie klasy 2ag uczestniczyli w spotkaniu w ramach ogólnopolskiej akcja edukacyjnej Europejski Uniwersytet Latający,  realizowany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Celem Europejskiego Uniwersytetu Latającego jest zainteresowanie młodzieży tematyką unijną oraz zwiększanie wiedzy uczniów i uczennic na tematy związane z praktycznym wymiarem członkostwa Polski w UE.  Praktyczne lekcje europejskie pokazują uczniom i uczennicom, że Unia Europejska dotyczy bezpośrednio wielu obszarów ich codziennego  życia a oni sami mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne.

W naszej lekcji uczestniczył ekspert, dr Błażej Choroś – doktor nauk społecznych, adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich na Uniwersytecie Opolskim, absolwent Szkoły Praw Człowieka, prowadzonej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Członek zespołu ekspertów Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, a także animatorka, Anna Wuls, która poprowadziła w sposób interaktywny część spotkania.

Tematem naszego spotkania była przyszłość Unii Europejskiej, a efekty można zobaczyć w zdjęciach poniżej. Scenariusze były różne, ale łączyło je jedno – dbałość o środowisko naturalne.

Film prezentuje prace uczniów przygotowane w ramach projektu Europejski Uniwersytet Latający