Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Kleszczowie w roku szkolnym 2021/2022

przewodniczący: Krzysztof Zabłocki
zastępca: Wiktor Jaśkiewicz
sekretarz: Daria Opak
skarbnik: Jan Gradoń

opiekun Samorządu Uczniowskiego: pan Piotr Szczepaniak
Rzecznik Praw Ucznia: pani Joanna Durka