Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Kleszczowie w roku szkolnym 2023/202
4

przewodnicząca: Melania Cecot
zastępca przewodniczącej: Witold Jędrzejczak
sekretarz: Anna Barda
zastępca sekretarza: Michał Kaczmarek
skarbnik: Łukasz Durka
zastępca skarbnika: Jan Gradoń

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: pani Marzena Klima
Rzecznik Praw Ucznia: pani Joanna Durka