Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Kleszczowie w roku szkolnym 2022/2023

przewodniczący: Jan Gradoń
zastępca: Filip Gaik
sekretarz: Zofia Sujata
skarbnik: Jakub Walczak
członkowie: Sandra Romaniszyn, Krzysztof Zabłocki, Alicja Rosa

opiekun Samorządu Uczniowskiego: pan Piotr Szczepaniak
Rzecznik Praw Ucznia: pani Joanna Durka