DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE FERS

Z początkiem października 2023r. uczestnicy projektu „Europejski staż drogą do kariery zawodowej w kleszczowskim technikum” o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000076915 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego rozpoczęli zajęcia przygotowawcze do wyjazdu na dwutygodniowy staż zawodowy do Drezna, które będą trwać do końca lutego 2024 roku.

W ramach działań przygotowawczych odbędą się następujące zajęcia:

zajęcia językowe z języka angielskiego (język stażu), które mają na celu rozwijanie umiejętności komunikacji oraz poszerzenie zasobu słownictwa technicznego przydatnego podczas odbywania praktyk zawodowych prowadzone przez anglistkę P. Olgę Karasińską dla uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik oraz przez P. Małgorzatę Bugajską dla uczniów profilu: technik automatyk.;
zajęcia językowe z języka niemieckiego (język codziennej komunikacji), których celem będzie rozwijanie umiejętności porozumiewania się i radzenia sobie w codziennych sytuacjach prowadzone przez germanistkę P. Paulinę Szczepaniak dla uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik oraz przez P. Emilię Ławską dla uczniów profilu: technik automatyk.;
przygotowanie mentalne w ramach którego uczestnicy przygotują  się do umiejętnego radzenia sobie w sytuacji rozstania z bliskimi na czas wyjazdu oraz ze stresem w nowym środowisku, jak również udoskonalą umiejętność komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole wielokulturowym oraz wielonarodowościowym.  Zajęcia prowadzone będą przez pedagoga szkolnego P. Beatę Wysmułek oraz   P. Ilonę Bujacz;
 • przygotowanie kulturowe mające na celu przybliżenie uczestnikom projektu realiów kulturowych Niemiec z uwzględnieniem takich zagadnień jak tradycje i obyczaje, kuchnia niemiecka, stereotypy, elementy geografii, turystyki i wiedzy o kulturze. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycielkę geografii P. Marzenę Klimę oraz germanistkę P. Emilię Ławską.

Mobilności obu grup planowane są do realizacji w terminie 10 – 23.03.2024r.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w podziale: 82,52% środki europejskie i 17,48 środki krajowe.