Internat

Internat Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie
97 – 410 Kleszczów, ul. Sportowa 8
tel. bezp.: (0-44) 731-65-63

Internat Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie
zapewnia:

 • opiekę wychowawczą przez pięć dni w tygodniu,
 • możliwość zakwaterowania w dwu-, trzy osobowych pokojach z łazienkami,
 • całodzienne wyżywienie,
 • możliwość korzystania z dostępnych na terenie Solparku urządzeń i pomieszczeń,
 • wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli uczących w zespole

Różnorodne formy spędzania czasu wolnego:

 • działalność w Młodzieżowej Radzie Internatu
 • wycieczki,
 • dyskoteki,
 • imprezy grupowe,
 • prelekcje i dyskusje na ważne tematy dotyczące aktualnych problemów społecznych,
 • korzystanie z oferty organizacji promujących kulturę i sport istniejących na terenie gminy.