Rekrutacja 2024/2025

Jeśli kończysz właśnie szkołę podstawową i zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej, mamy coś dla Ciebie. Technikum Nowoczesnych Technologii i Liceum Ogólnokształcące w Kleszczowie oferuje szeroki wachlarz możliwości rozwoju i kierunków, spośród których wybierzesz coś dla siebie. Każda z naszych klas pozwoli Ci uzyskać wiedzę i umiejętności potrzebne do zdobycia wymarzonego zawodu lub studiowania na wybranym kierunku. Możesz wybierać spośród 2 klas liceum o profilach: medyczno-ratowniczym lub językowym i 2 klas technikum.

Link: https://youtu.be/k_VJo8lmKN0

Absolwenci o Zespole Szkół Ponadpodstawowych: https://youtu.be/g5XR-5rQza0

Technikum Nowoczesnych Technologii i Liceum Ogólnokształcące:

  • posiadają bardzo dobrą bazę dydaktyczną i nowoczesne pracownie tematyczne,
  • zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra nauczycielska, zapewniająca wysoki poziom kształcenia, co znajduje wyraz w wynikach 100% zdawalności matur, egzaminów zawodowych, wynikach konkursów czy rywalizacji sportowej,
  • najlepsi uczniowie za swoją wytężoną pracę otrzymują stypendia Wójta Gminy Kleszczów,
  • szkoła oferuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań, koło teatralne, zespół cheerleaders i wiele innych),
  • uczniowie technikum odbywają praktyki zawodowe w nowoczesnych zakładach pracy w Polsce i za granicą,
  • szkoła uczestniczy w licznych projektach ogólnopolskich i międzynarodowych.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II

Symbol oddziału

Nazwa oddziału

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

Języki obce

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji

Przedmioty dodatkowe

I a

Klasa językowa

Język angielski

Geografia

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Język hiszpański

Język polski

Matematyka

Język angielski

Geografia

Język hiszpański

– 2 godz.

I b

Klasa medyczno – ratownicza

Matematyka

Biologia

Chemia

Język angielski

Język niemiecki

Język polski

Matematyka

Chemia

Biologia

Zajęcia medyczno – ratownicze

– 2 godz.

TECHNIKUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII IM. JANA PAWŁA II

Symbol oddziału

Nazwa oddziału

Przedmioty z rozszerzonym programem

Języki obce

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji

I m

Klasa patronacka PGE KWB

Technik mechatronik

Kwalifikacje:
ELM.03. – montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06. – eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Matematyka

Fizyka

Język angielski

Język niemiecki

Język angielski zawodowy

Język polski

Matematyka

Fizyka

Informatyka

I t

Klasa patronacka

PGE Elektrownia

Technik automatyk

Kwalifikacje:
ELM.01 – Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

ELM.04 – Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Matematyka

Fizyka

Język angielski

Język niemiecki

Język angielski zawodowy

Język polski

Matematyka

Fizyka

Informatyka