Rekrutacja

Rekrutacja do udziału w projekcie FERS dla uczniów klas IV technikum w zawodzie technik mechatronik i technik automatyk

Trwa rekrutacja do udziału w projekcie„Europejski staż drogą do kariery zawodowej w kleszczowskim technikum” o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000076915 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego finansowanego ze środków programu FERS Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. W ramach projektu 30 uczniów weźmie udział w 2 –tygodniowym stażu zawodowym w placówce kształcenia zawodowego „WBS Training AG” w Dreźnie. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, proszone są o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji, wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do koordynatora projektu p. Emilii Ławskiej.

Wyniki rekrutacji