Jesteś tutaj:

Ryzykowne zachowania uczniów w czasie wakacji – jak reagować?

Artykuł z cyklu: Szczególnie ważne dla wychowawcy: Ryzykowne zachowania uczniów w czasie wakacji – jak reagować?

Spotkanie ucznia w czasie wakacji nie zawsze polega przywitaniu i wymianie uśmiechów. Bardzo często nauczyciele są świadkami zachowania, obok którego w czasie roku szkolnego nie przeszliby obojętnie. Jak powinni reagować na ryzykowane zachowania uczniów w czasie wakacji? Czy korzystanie z urlopu wypoczynkowego zwalnia ich z obowiązku podejmowania interwencji?

Czytaj więcej „Ryzykowne zachowania uczniów w czasie wakacji – jak reagować?”

Młodzież zmagająca się z uogólnionymi zaburzeniami lękowymi

Ostatni czas nie sprzyjał radzeniu sobie z napięciem. Miliony pandemicznych informacji atakowały nas na każdym kroku. Trudno było uniknąć ciągłych rozmów o ryzyku zakażenia, statystykach. Polskie domy przesiąkły lękiem o zdrowie, pracę, plany i marzenia. Telefony w Poradniach Zdrowia Psychicznego nie przestawały dzwonić – lękowa młodzież jest w wyraźnym dołku.

Czytaj więcej „Młodzież zmagająca się z uogólnionymi zaburzeniami lękowymi”

Powrót do szkoły i do relacji

Grafika postu, kreskówka, dzieci ze szkołą w tle

Nadszedł czas powrotu uczniów do szkół. Nie miejmy jednak złudzeń, że w sali spotkamy ten sam zespół klasowy, z którym rozstaliśmy się kilkanaście tygodni temu. Już we wrześniu nauczyciele starali się „nadrobić” czas relacji zatracony na wiosnę, ale szybki powrót do nauki zdalnej nie pozostawił wątpliwości, że nie wszystko udało się osiągnąć, teraz być może, że staniemy przed jeszcze większymi problemami jeśli chodzi o relacje i samopoczucie uczniów. Powrót uczniów do szkoły, po tak długiej przerwie, może wyzwolić poczucie niepewności i zachwianie pewności siebie. Nauczyciel powinien do tego nie dopuścić. Jednym ze sposobów będzie przeprowadzenie ćwiczenia: ,,Opowiedz mi o swoim sukcesie” ,w którym uczniowie mogą pochwalić się, w jakich dziedzinach życia ostatnio odnieśli sukces z zaznaczeniem, że może być to nawet bardzo drobna rzecz.

Czytaj więcej „Powrót do szkoły i do relacji”

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia bez opinii i orzeczenia

Objecie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole nie wymaga dostarczenia opinii lub orzeczenia wydanego przez poradnię. Rozpoznawanie potrzeb uczniów to jeden z podstawowych obowiązków nauczycieli, którzy mogą i powinni być inicjatorami wsparcia dla ucznia

Podmiotowe podejście do ucznia i zorientowanie działań szkoły na zaspokajanie jego potrzeb edukacyjnych i rozwojowych definiuje najważniejsze zadania nauczycieli wynikające z zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Celem takich działań jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, a także zaplanowanie i wdrożenie sposobów ich zaspokojenia.

Czytaj więcej „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia bez opinii i orzeczenia”

Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne podczas zdalnego nauczania

Przypominamy, że w trakcie trwania nauki zdalnej szkoła prowadzi wsparcie dla uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez możliwość kontaktu ze specjalistami szkolnymi- pedagogami, psychologiem i doradcą zawodowym: stacjonarnie w szkole, za pomocą dziennika elektronicznego oraz za pomocą platformy Teams.  

Czytaj więcej „Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne podczas zdalnego nauczania”

Jak wspierać dziecko?

Drogi Rodzicu!

 Obecna sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się w związku z pandemią coronawirusa, wpływa na nas wszystkich. Po pierwsze martwimy się o zdrowie nasze i naszych bliskich, po drugie próbujemy odnaleźć się w nowych warunkach, które wynikają z ograniczeń wprowadzonych przez rząd na obywateli. Ze względu na czas kwarantanny uczniowie muszą pracować samodzielnie w domu. Dla większości młodzieży może stanowić to trudność.                  Na co dzień w szkole to nauczyciele starają się na różne sposoby motywować uczniów do nauki. W obecnej sytuacji zadanie to w głównej mierze spoczywa na Rodzicach. Państwo jako Rodzice jesteście teraz w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi. Jak zatem wspierać dziecko? Jak pomóc mu zorganizować pracę w domu? Kilka wskazówek, które pomogą Państwu wspierać swoje dziecko: 

Czytaj więcej „Jak wspierać dziecko?”

Jak uczyć się szybciej i jak nauczać skuteczniej, czyli kilka słów o nauczaniu przyjaznym dla mózgu

Fajne lekcje, lepsze zapamiętywanie, bardziej trwałe efekty pracy? To możliwe, jeśli proces nauczania i uczenia się przebiega w sposób przyjazny dla mózgu. Poznaj fakty i mity na temat uczenia się i nauczania, aby wesprzeć uczniów w szybszym i bardziej efektywnym przyswajaniu wiedzy.

Czytaj więcej „Jak uczyć się szybciej i jak nauczać skuteczniej, czyli kilka słów o nauczaniu przyjaznym dla mózgu”

Do góry