Od 4 września 2023 obowiązuje nowy plan lekcji. Zapoznaj się ze zmianami.

Jesteś tutaj:

Opublikowano w dniu

INFORMACJA O TELEFONACH ZAUFANIA ORAZ INFOLINII WSPARCIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ DOROSŁYCH, KTÓRZY POTRZEBUJĄ POMOCY.

Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

Czytaj więcej „INFORMACJA O TELEFONACH ZAUFANIA ORAZ INFOLINII WSPARCIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ DOROSŁYCH, KTÓRZY POTRZEBUJĄ POMOCY.”

Opublikowano w dniu

Obowiązek oceniania efektywności pomocy udzielanej uczniom w czasie bieżącej pracy nauczyciela i wychowawcy

Przepisy dotyczące zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wskazują na obowiązek oceniania efektywności udzielonej pomocy i formułowania wniosków dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

Zgodnie z § 20 ust. 9 Rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w formach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1-3, ust. 2 pkt. 1-7, ust. 3 pkt. 1-4 oraz ust. 4 pkt. 1, oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

Czytaj więcej „Obowiązek oceniania efektywności pomocy udzielanej uczniom w czasie bieżącej pracy nauczyciela i wychowawcy”

Opublikowano w dniu

Czym jest wysoka wrażliwość? Jak pracować z uczniem o podobnych cechach?

Wysoka wrażliwość to cecha, o której w ostatnich latach jest bardzo głośno. Wiele osób w przestrzeni publicznej zaczęło określać się w ten sposób, definiując to wyrażenie w różny sposób. Czym właściwie jest to zjawisko? Czy jest to cecha, zaburzenie, a może sposób funkcjonowania? Jak pracować z uczniem, do którego pasuje to określenie?

Czytaj więcej „Czym jest wysoka wrażliwość? Jak pracować z uczniem o podobnych cechach?”

Opublikowano w dniu

Cyberprzemoc – szkolne wyzwanie

Rosnąca rola Internetu w życiu młodych ludzi (i nie tylko) zmusza do refleksji nad potrzebami zaspokajanymi przez nich w wirtualnym świecie oraz związanymi z tym zagrożeniami. Współcześni uczniowie – cyfrowi tubylcy – jeszcze przed pandemią spotykali się za pośrednictwem różnorodnych mediów społecznościowych, gdzie pragnęli zaspokoić potrzeby poczucia przynależności czy akceptacji. Czas nauki zdalnej sprzyjał wzmocnieniu tych nawyków. Niestety, obok pozytywnego wpływu nowych technologii możemy zaobserwować nasilające się niepożądane zjawiska. Wśród nich jest cyberprzemoc. Jak o niej rozmawiać ze swoimi uczniami? Jak jej zapobiegać? Jak reagować w sytuacjach, gdy stanie się ona udziałem społeczności klasowych, szkolnych?

Czytaj więcej „Cyberprzemoc – szkolne wyzwanie”

Opublikowano w dniu

Atak paniki w szkole. Czym jest atak paniki i lęk napadowy?

Przyspieszony oddech, szybsze bicie serca, poczucie, że zaraz się zemdleje – to klasyczne objawy ataku paniki. Wielu nastolatków opisuje podobny stan w stresujących sytuacjach. Czy to atak paniki, czy tylko odczucie silnego napięcia? Czasem właściwe rozpoznanie nie jest łatwe. Niezależnie jednak od przyczyny silnych odczuć z ciała warto wiedzieć, jak pomóc młodemu człowiekowi w regulacji emocji.

Czytaj więcej Atak paniki w szkole. Czym jest atak paniki i lęk napadowy?

Opublikowano w dniu

WOPFU – co każdy nauczyciel wiedzieć o niej powinien

Autor: Monika Dąbkowska, 15.09.2022 eduone

WOPFU to podstawa opracowania IPET. Powinny znaleźć się w niej zapisy, zgodnie z zasadami określonymi w prawie oświatowym.

WOPFU, czyli wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, to dokument, który opracowujemy dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jest podstawą tworzenia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego i stanowi jego załącznik.

Czytaj więcej WOPFU – co każdy nauczyciel wiedzieć o niej powinien

Opublikowano w dniu

Szkolny tydzień profilaktyki

Tradycyjnie już w 3 tygodniu listopada, w dniach od 14 do 18 listopada w naszej szkole miał miejsce Szkolny Tydzień Profilaktyki od hasłem „Myśl Pozytywnie- działaj Bezpiecznie”. Była to kolejna inicjatywa W ramach realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego po październikowym Tygodniu Zdrowia. W ramach tygodnia profilaktyki zorganizowanych zostało wiele działań i spotkań dla uczniów, nauczycieli i rodziców naszej szkoły. 

Czytaj więcej „Szkolny tydzień profilaktyki”

Ikony na licencji Freepik od www.flaticon.com
Ilustracje na licencji Storyset

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie 2009-2021
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie stosuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką Prywatności Plików Cookie oraz Klauzulą Informacyjną o Przetwarzaniu Danych Osobowych

.

Do góry