Od 13 maja 2024 obowiązuje nowy plan lekcji. Zapoznaj się ze zmianami.

Jesteś tutaj:

Opublikowano w dniu

Zrozumieć cyfrowe ścieżki młodych — o empatycznym rozumieniu Internetu

Żyjemy w świecie, który nie jest ani w pełni wirtualny, ani w pełni realny. Jest dynamicznie zmieniającą się hybrydą, w której cyfrowa przestrzeń staje się naturalnym przedłużeniem codzienności. W epoce cyfrowej, gdzie każde kliknięcie i przewinięcie palcem po ekranie smartfona budzi troskę, szczególnie wśród rodziców i opiekunów, kluczowym staje się pytanie: dlaczego tak ważne jest, by wiedzieć, co młodzi ludzie robią w internecie? O tym, jak i dlaczego warto, w kontekście korzystania z technologii, budować zrozumienie między pokoleniami, mówi dr Karol Jachymek, kulturoznawca i medioznawca z Uniwersytetu SWPS.

Czytaj więcej „Zrozumieć cyfrowe ścieżki młodych — o empatycznym rozumieniu Internetu”

Opublikowano w dniu

Jak nauczyciel może zapobiegać i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?

Ogólnopolskie badanie dobrostanu zawodowego nauczycieli przeprowadzone w 2023r.  pod kierownictwem dra Mateusza Paligi  pokazało, że większość nauczycieli odczuwa swoje zaangażowanie w pracę, jako bardzo wysokie. To z kolei sprzyja wypaleniu zawodowemu. Wyniki badania wskazują, że wśród ogólnych objawów wypalenia zawodowego w tej grupie zawodowej dominuje wyczerpanie – aż 36,88 respondentów wskazało, że odczuwa je często. Dlaczego wypalenie zawodowe dotyka właśnie nauczycieli? W jaki sposób nauczyciele mogą chronić zdrowie psychiczne? Czy da się efektywnie przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?

Czytaj więcej „Jak nauczyciel może zapobiegać i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?”

Opublikowano w dniu

„Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?” – uczeń z ADHD i uczeń niewidomy i słabo widzący.

Zasady pracy a uczniem z ADHD

Uczniowie z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) to grupa dzieci, które charakteryzują się problemami w zakresie zachowania przystosowawczego. W grupie osób charakteryzujących się zaburzeniem zachowania przystosowawczego należy odrębnie skupić się na zaburzeniach zachowania oraz na problemie funkcjonowania dzieci z ADHD ze względu na różnicujące je kryteria diagnostyczne przy jednoczesnym zauważeniu częstego współwystępowania obu omawianych zaburzeń.

Czytaj więcej „„Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?” – uczeń z ADHD i uczeń niewidomy i słabo widzący.”

Opublikowano w dniu

Standardy ochrony małoletnich w praktyce. Jak zrealizować obowiązek opracowania i wdrożenia standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem?

Termin wdrożenia standardów ochrony małoletnich upływa 15 lutego 2024. Do tego czasu każda szkoła i instytucja oświatowa ma obowiązek opracować i wdrożyć standardy. Artykuł zawiera kluczowe informacje i praktyczne wskazówki niezbędne do skutecznego opracowania i wdrożenia standardów ochrony małoletnich. Autorki wyjaśniają, czym są standardy ochrony małoletnich i szczegółowo opisują zadania związane z opracowaniem i wdrożeniem tych standardów. Na końcu podano źródła informacji i podstawę prawną regulującą te kwestie.

Czytaj więcej „Standardy ochrony małoletnich w praktyce. Jak zrealizować obowiązek opracowania i wdrożenia standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem?”

Opublikowano w dniu

Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych a samoocena ucznia

Specyficzne zaburzenia uczenia się to neurorozwojowe trudności takie jak dysleksja rozwojowa, dysortografia czy dyskalkulia. Ich źródłem nie jest ani obniżony intelekt, ani deficyty w dotychczasowej stymulacji do rozwoju. Część dzieci po prostu je ma – ujawniają się zazwyczaj dopiero na etapie szkolnym, choć pewne objawy są zauważalne wcześniej. Są też, jak wskazują badania, ogromnym ciężarem emocjonalnym dla dzieci, u których się pojawiają. Sprawdź, jak dbać o dobrostan psychiczny i poprawę samooceny ucznia, który zmaga się ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju umiejętności szkolnych.

Czytaj więcej „Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych a samoocena ucznia”

Opublikowano w dniu

INFORMACJA O TELEFONACH ZAUFANIA ORAZ INFOLINII WSPARCIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ DOROSŁYCH, KTÓRZY POTRZEBUJĄ POMOCY.

Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

Czytaj więcej „INFORMACJA O TELEFONACH ZAUFANIA ORAZ INFOLINII WSPARCIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ DOROSŁYCH, KTÓRZY POTRZEBUJĄ POMOCY.”

Ikony na licencji Freepik od www.flaticon.com
Ilustracje na licencji Storyset

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie 2009-2021
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie stosuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką Prywatności Plików Cookie oraz Klauzulą Informacyjną o Przetwarzaniu Danych Osobowych

.

Do góry