Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

 1. PRZEWODNICZĄCY RADY – Anna Kamieniak
 2. ZASTĘPCA RADY – Krzysztof Rękorajski
 3. SKARBNIK – Joanna Jakubowska
 4. SEKRETARZ RADY – Agnieszka Wawrzyniak – Cecot
 • Ia Eliza Gaik
 • Ib Wioletta Wojewoda
 • Im Małgorzata Krzywańska
 • It Krzysztof Kopciński
 • IIa Anna Doliwa
 • IIb Maciej Frysiak
 • IIt Edyta Misiak
 • IIm Jacek Skurkiewicz
 • IIIa Joanna Jakubowska
 • IIIb Justyna Pakosz – Kowalska
 • IIIm Agnieszka Wawrzyniak – Cecot
 • IIIt Małgorzata Siwik
 • IVa Magdalena Dwornik
 • IVb Barbara Stelmaszyczyk
 • IVm Anna Kamieniak
 • IVt Anna Szafrańska
 • Vm Krzysztof Rękorajski
 • Vt Katarzyna Jabłońska

Szanowni Państwo zgodnie z ustaleniami na spotkaniu z Radą Rodziców w dniu 15 września 2017 r. informujemy, że dobrowolne wpłaty na działalność Rady Rodziców można dokonywać osobiście u skarbnika RR lub na konto Rady Rodziców. Numer konta bankowego na który można dokonywać wpłat.

Bank Spółdzielczy w Kleszczowie nr 95 8978 0008 0006 4422 2000 0010
koniecznie z następującym dopiskiem:

TYTUŁ WPŁATY: Rada Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa
np: Rada Rodziców, Piotr Nowak, klasa I a

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie