Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

  1. PRZEWODNICZĄCA RADY – Anna Kamieniak
  2. ZASTĘPCA RADY – Krzysztof Rękorajski
  3. SKARBNIK – Wioletta Kęsa
  4. SEKRETARZ RADY – Ilona Kołodziej

Szanowni Państwo zgodnie z ustaleniami na spotkaniu z Radą Rodziców w dniu 15 września 2017 r. informujemy, że dobrowolne wpłaty na działalność Rady Rodziców można dokonywać osobiście u skarbnika RR lub na konto Rady Rodziców. Numer konta bankowego na który można dokonywać wpłat.

Bank Spółdzielczy w Kleszczowie nr 95 8978 0008 0006 4422 2000 0010
koniecznie z następującym dopiskiem:

TYTUŁ WPŁATY: Rada Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa
np: Rada Rodziców, Piotr Nowak, klasa I a

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie