Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

 1. PRZEWODNICZĄCA RADY – Anna Kamieniak
 2. ZASTĘPCA RADY – Krzysztof Rękorajski
 3. SKARBNIK – Joanna Jakubowska
 4. SEKRETARZ RADY – Ilona Kołodziej
 • Ia – Mariusz Głowacki
 • Ib – Truchel Karolina
 • It – Misiak Edyta
 • Im – Skurkiewicz Jacek
 • IIa – Jakubowska Joanna
 • IIb – Kowalska – Pakosz Justyna
 • IIm – Cecot Agnieszka
 • IIt – Siwik Mariusz
 • IIIa – Wankiewicz – Wiła Anna
 • IIIb – Kędzierski Krzysztof
 • IIIt – Szafrańska Anna
 • IIIm – Kamieniak Anna
 • IVa – Stępień Kacper
 • IVb – Kołodziej Ilona
 • IVm – Rękorajski Krzysztof
 • IVt – Kaczmarczyk Sławomir
 • IV – Nowocień Henryk
 • IVtg – Pawelec Agnieszka

Szanowni Państwo zgodnie z ustaleniami na spotkaniu z Radą Rodziców w dniu 15 września 2017 r. informujemy, że dobrowolne wpłaty na działalność Rady Rodziców można dokonywać osobiście u skarbnika RR lub na konto Rady Rodziców. Numer konta bankowego na który można dokonywać wpłat.

Bank Spółdzielczy w Kleszczowie nr 95 8978 0008 0006 4422 2000 0010
koniecznie z następującym dopiskiem:

TYTUŁ WPŁATY: Rada Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa
np: Rada Rodziców, Piotr Nowak, klasa I a

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie