Profilaktyczna opieka zdrowotna

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy pkt 1 z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami/Dz.U. z 2019r. poz.1078/informuję iż profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie sprawuje:

Pani Katarzyna Knysiak – Indywidualna Praktyka Pielęgniarska w Środowisku Nauczania i Wychowania

Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:

  • ochronę zdrowia uczniów
  • kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie poprzez edukację
  • zapobieganie powstawaniu i rozwojowi chorób, w tym zakaźnych
  • wczesne wykrywanie problemów i czynników ryzyka u uczniów

Opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19 roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla uczniów są realizowane w pomieszczeniu – 1.05 L.

Godziny pracy:

Poniedziałek – 11:00 – 16:00
Piątek – 7:30 – 11:30

Szczegółowe zadania pielęgniarki szkolnej określa załącznik nr 4 Ustawy z dnia 19 stycznia 2016 poz. 86

Informacje Ministerstwa Edukacji i Nauki dla uczniów i rodziców

Zgodnie z informacją zamieszczona na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rok-szkolny-20212022 od 25 sierpnia działa specjalny adres mailowy , na który rodzice i opiekunowie mogą wysyłać pytania związane ze szczepieniami uczniów. Na wiadomości odpowiadają specjaliści z Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zachęcamy rodziców do skorzystania z możliwości zadawania pytań ekspertom.