Opieka stomatologiczna

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami/Dz.U. z 2019r. poz.1078/informuję iż opiekę stomatologiczną nad uczniami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie, obejmującej udzielanie uczniom świadczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego/tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1199/w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji sprawuje  Podmiot leczniczy w gabinecie stomatologicznym:

Filia Instytutu Stomatologii w Bełchatowie
ul. Świętej Barbary 1,
97-400 Bełchatów,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.15 w każdym tygodniu.

Uprawnionymi do korzystania z w/w świadczeń są uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie, w skład którego wchodzą następujące szkoły: Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie oraz Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Kleszczowie. Potwierdzeniem posiadania statusu ucznia szkoły jest ważna legitymacja szkolna lub zaświadczenie wydane przez szkołę, potwierdzające posiadanie statusu ucznia szkoły.

Przyjęcie ucznia przez Podmiot leczniczy wymaga wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod nr telefonu 44 633 73 95 co najmniej 1 dzień przed wizytą.