Publikacje nauczycieli

A. Nagoda-Gębicz, A. Kukieła – dwumiesięcznik: Dobre Praktyki Innowacje w edukacji nr 16/2016 tytuł: Uczeń gentleman – przepis z Kleszczowa
https://www.wckp.lodz.pl/sites/default/files/gazeta_nr_16.pdf (s. 13)


A. Nagoda-Gębicz, M. Pawłowski, W. Rosiak – dwumiesięcznik: Dobre Praktyki Innowacje w edukacji nr 18/2017 tytuł: Sposób na dobrego mechatronika
https://www.wckp.lodz.pl/sites/default/files/gazetanr18.pdf (s. 20)


A. Nagoda-Gębicz, KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI nr 34/2021 tytuł: Korea International Youth Olympiad KIYO 4i
https://wckp.lodz.pl/sites/default/files/Katalog%20dobrych%20praktyk%20nr%2034.pdf (s. 69)


A. Pałczyńska, Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji działań dydaktyczno-wychowawczych na lekcjach języka angielskiego, „Forum Nauczycielskie”, nr 91/93, 2020
https://wodn.piotrkow.pl/userfiles/Forum/FN91_93/FN%2091_93.pdf (s. 24)


A. Pałczyńska, Bądź przewodnikiem po świecie informacji,  „Uczyć lepiej”, nr 1, 2020
https://www.odnpoznan.pl/uczyclepiej/archiwum/ul_2020_2021-1.pdf (s.4-5)


A. Pałczyńska, Zmieniająca się rola nauczyciela w czasie kształcenia na odległość oraz jej skutki dla ucznia, „Przegląd Edukacyjny”, nr ¾ (118/119), 2020
http://www.wodn.lodz.pl/wodn/images/stories/PE/2020/pe_nr%203-4_2020_calosc.pdf (s. 27.)


A. Pałczyńska, Jak motywować uczniów podczas nauczania zdalnego?Forum Nauczycielskie”, nr 94, 2020
https://wodn.piotrkow.pl/userfiles/Forum/FN94/FN_94.pdf (s. 18-19.)


A. Pałczyńska, Godne polecenia narzędzia internetowe do nauczania słownictwa, gramatyki i tworzenia wypowiedzi ustnych, „Języki Obce w Szkole”, nr 1, 2021,
https://jows.pl/artykuly/godne-polecenia-narzedzia-internetowe-do-nauczania-slownictwa-gramatyki-i-tworzenia-wypowiedzi-ustn (s. 33-38.)


A. Pałczyńska, E. Siedlarek, Napisz do VIPa! „Uczyć lepiej”, nr 4, 2021
https://www.odnpoznan.pl/uczyclepiej/archiwum/ul_2020_2021-4.pdf (s. 8-9)


A. Pałczyńska, A. Kubś, Angielski i historia – przydatne narzędzia do kształcenia zdalnego ”Dobre Praktyki”, nr 31, 2021.
https://wckp.lodz.pl/sites/default/files/gazeta_31_net.pdf (s. 14.)


A. Pałczyńska, A. Kubś, Wirtualne życie szkoły, „Przegląd Edukacyjny”, nr 2 (121), 2021.
http://www.wodn.lodz.pl/wodn/images/stories/PE/2021/pe_calosc_nr%202_2021_do%20internetu.pdf (s. 21-23.)


A. Pałczyńska, Aktywizacja na lekcji języka obcego w nauczaniu zdalnym, „Języki Obce w Szkole”, nr 3, 2021,
https://jows.pl/artykuly/aktywizacja-na-lekcji-jezyka-obcego-w-nauczaniu-zdalnym (s. 89-94.)


A. Pałczyńska, Niech żyje kreatywność!, „Uczyć lepiej”, nr 2, 2021
https://ul.odnpoznan.pl/archiwum/uczyclepiej_2021_2022-2.pdf (s. 12-13)


E. Siedlarek, Projekt językowy: Uczeń też potrafi nauczyć, nr 97/98, 2021
https://wodn.piotrkow.pl/userfiles/Forum/FN97_98/FN 97_98.pdf (s. 22)


Agnieszka Kubś czasopismo „Forum Nauczycielskim” nr 91/93 artykuł, pt.: „Gry edukacyjne w edukacji historycznej”,

https://wodn.piotrkow.pl/userfiles/Forum/FN91_93/FN%2091_93.pdf (s. 25)


Agnieszka Kubś czasopismo „Przegląd Edukacyjny” nr 3/4 (118/119) 2020, artykuł pt. „Ehistoria i ewos, rzecz o wykorzystaniu wirtualnych spacerów na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie”

http://www.wodn.lodz.pl/wodn/images/stories/PE/2020/pe_nr%203-4_2020_calosc.pdf (s. 26)


Agnieszka Kubś czasopismo „Uczyć lepiej” Nr 2-2020/2021 artykuł „Myśli dobrze narysowane”

https://odnpoznan.pl/uczyclepiej/archiwum/ul_2020_2021-2.pdf (s. 18-19)


Agnieszka Kubś czasopismo „Forum Nauczycielskim” Nr 94 (grudzień 2020)  artykuł pt.: „Zasoby Internetu w praktyce humanistycznej”

https://wodn.piotrkow.pl/userfiles/Forum/FN94/FN_94.pdf (s. 17)


Agnieszka Kubś czasopismo „Forum Nauczycielskim” Nr 95 (marzec 2021) , artykuł, pt.: „E-lekcja poświęcona Żołnierzom Niezłomnym”

https://wodn.piotrkow.pl/userfiles/Forum/FN%2095/FN%2095%20.pdf (s. 6)


Anna Pałczyńska, Agnieszka Kubś czasopismo „Dobre Praktyki – Innowacje w Edukacji” nr 31 2021r., artykuł, pt.  „Angielski i historia przydatne narzędzia do kształcenia zdalnego”

https://wckp.lodz.pl/sites/default/files/gazeta_31_net.pdf


Agnieszka Kubś czasopismo Wiadomości Historyczne z Wiedzą o społeczeństwie”, nr 3/2021; artykuł  „TIK-owe lekcje w formie gier”,  str. 28.


Agnieszka Kubś czasopismo „Forum Nauczycielskim” Nr 96  wydawany przez WODN w Piotrkowie Trybunalskim, „Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”

https://wodn.piotrkow.pl/userfiles/Forum/FN%2096/FN%2096.pdf (s. 25)


Anna Pałczyńska, Agnieszka Kubś czasopismo Przegląd Edukacyjny” nr 2 (121) 2021 , artykuł, pt. „Wirtualne życie szkoły”

http://www.wodn.lodz.pl/wodn/images/stories/PE/2021/pe_calosc_nr%202_2021_do%20internetu.pdf (s. 21-23)


Agnieszka Kubś czasopismo „Forum Nauczycielskim” Nr 97/98 (grudzień 2021) artykuł,  „Działo się ..1 września”

https://wodn.piotrkow.pl/userfiles/Forum/FN97_98/FN%2097_98.pdf (s. 21)


A. Pałczyńska, A. Nagoda-Gębicz „Języki Obce w Szkole” nr 1/2022 artykuł: Lokalne projekty – doradzamy zawodowo i doskonalimy językowo

https://jows.pl/wydania/jows-12022 s. 141


A. Pałczyńska, Keeping university students engaged in online courses, „Językoznawstwo” nr 1(16), 2022, s. 149-166.

http://www.jezykoznawstwo.ahe.lodz.pl/pl/archiwum/51 s. 141


A. Pałczyńska, Rozdział w monografii naukowej: Język równościowy w tłumaczeniach[w:] Lingwokulturologia w glottodydaktyce i badaniach językoznawczych, Krzysztof Kusal (red.), Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2021. 61-78.


A. Pałczyńska, Aktywne nauczanie na przykładzie zajęć PNJ – Sprawności zintegrowane, [w:] „FREE YOUR MIND. Kreatywność w zdalnym nauczaniu i budowanie relacji ze studentem i uczniemKrzysztof Kusal (red.), Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2022. 68-83.

https://wydawnictwo.ahe.lodz.pl/sites/default/files/Akademia_on-line_2021_s.68-123.pdf


A. Pałczyńska, Lekcja odwrócona języka angielskiego w szkole średniej, „Języki Obce w Szkole”, nr 1, 2023, s. 123-130.

https://jows.pl/artykuly/lekcja-odwrocona-jezyka-angielskiego-w-szkole-sredniej


A. Pałczyńska, Virtual feedback, „Językoznawstwo”, nr 1(18)/2023, s. 77-85.

https://ojs.academicon.pl/jezykoznawstwo/article/download/5565/5831