Instrukcja logowania do e-dziennika UONET+

Jak otrzymać dostęp do e-dziennika UONET+?

Warunkiem otrzymania dostępu do dziennika elektronicznego jest przekazanie wychowawcy adresu e-mail rodzica. Dostęp jest możliwy dopiero po wprowadzeniu Państwa adresu do bazy.

Aby założyć konto rodzica, trzeba wejść na stronę e-dziennika. Adres wpisujemy bezpośrednio w przeglądarce internetowej:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminakleszczow

Aktywujemy konto zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie firmy VULCAN:

https://www.vulcan.edu.pl/strona/e-dziennik-dla-rodzicow-i-uczniow-288

W serwisie YouTube umieszczono dla Państwa dodatkową instrukcję: