Harmonogram spotkań

KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2023/2024

L. pMiesiącData i godzinaRodzaj i tematyka spotkania
1.wrzesień15.09.2023
godz. 16.30
zebranie ogólne z dyrektorem szkoły, wychowawcami klas,
nauczycielami, pedagogiem, doradcą zawodowym, psychologiem
2.listopad17.11.2023
godz. 16.30
zebranie ogólne z wychowawcami klas, nauczycielami, pedagogiem, doradcą zawodowym, psychologiem
3.styczeń26.01.2024
godz. 16.30
półroczne zebranie z dyrektorem szkoły, wychowawcami klas,
nauczycielami, pedagogiem, doradcą zawodowym, psychologiem
4.marzec22.03.2024
godz. 16.30
zebranie końcowe z wychowawcami klas maturalnych, nauczycielami, pedagogiem, doradcą zawodowym, psychologiem
5.kwiecień19.04.2024
godz. 16.30
zebranie ogólne z wychowawcami klas, nauczycielami, pedagogiem, doradcą zawodowym, psychologiem