Harmonogram spotkań

KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2020/2021

L. pMiesiącData i godzinaRodzaj i tematyka spotkania
1.wrzesień18.09.20r. godz.16.00 klasy I godz.16.30 klasy pozostałezebranie ogólne z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas i nauczycielami szkoły oraz kierownikiem internatu
2.październik16.10.20 r. godz.15-16konsultacje z wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem oraz doradcą zawodowym
3.listopad20.11.20r. godz. 16.30zebranie ogólne z wychowawcami klas
4.grudzień11.12.20r. godz.15-16konsultacje z wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem oraz doradcą zawodowym
5.styczeń22.01.21 r. godz.16.30zebranie ogóln e z dyrektorem szkoły i wychowawcamiklas
6.luty04.02.21 r. godz.15-16konsultacje z wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem oraz doradcą zawodowym
7.marzec19.03.21 r. godz.15-16zebranie z wychowawcami klas maturalnychkonsultacje z wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem oraz doradcą zawodowym
8.kwiecień16.04.21r. godz. 16.30zebranie ogóln e z wychowawcami klas
9.maj21.05.21 r. godz.15-16konsultacje z wychowawcami klas,pedagogiem i psychologiem oraz doradcą zawodowym