Harmonogram spotkań

KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2022/2023

L. pMiesiącData i godzinaRodzaj i tematyka spotkania
1.wrzesień16. 09. 2022
godz. 16.30
zebranie ogólne z dyrektorem szkoły, wychowawcami klas,
nauczycielami, pedagogiem, doradcą zawodowym, psychologiem
2.listopad18. 11. 2022
godz. 16.30
zebranie ogólne z wychowawcami klas, nauczycielami, pedagogiem,
doradcą zawodowym, psychologiem
3.luty3. 02. 2023
godz. 16.30
półroczne zebranie z dyrektorem szkoły, wychowawcami klas,
nauczycielami, pedagogiem, doradcą zawodowym, psychologiem
4.marzec24. 03. 2023
godz. 16.30
zebranie końcowe z wychowawcami klas maturalnych, nauczycielami, pedagogiem, doradcą zawodowym, psychologiem
5.kwiecień21. 04. 2023
godz. 16.30
zebranie ogólne z wychowawcami klas, nauczycielami, pedagogiem,
doradcą zawodowym, psychologiem