Młodzieżowa Rada Internatu

przewodniczący- Mikołaj Marcińczak

z-ca przew. – Julianna Kukuła

skarbnik- Kacper Piwowarski 

opiekun MRI: p. Magdalena Balcerowicz

Samorząd Grupy I

przewodniczący – Kacper Piwowarski
z-ca przew. – Julianna Kukuła
skarbnik – Maciej Tomczyk

Samorząd Grupy II
przewodniczący – Marcel Słabosz
z-ca przew. –Oliwia Szczukocka
skarbnik – Hubert Stachecki

Samorząd Grupy III
przewodniczący – Mikołaj Marcińczak
z-ca przew. – Konstancja Hibowska
skarbnik – Wiktor Łażewski

sekretarz- Antoni Łażewski