Młodzieżowa Rada Internatu

przewodniczący- Marcel Stachera

z-ca przew. – Julianna Kukuła

skarbnik- Kamil Kurzac

opiekun MRI: p. Magdalena Radziwolska

Samorząd Grupy I

przewodniczący – Leonard Bandos
z-ca przew. – Aleksandra Płuska
skarbnik – Marek Krzemień
sekretarz – Franciszek Bogdan

Samorząd Grupy II
przewodniczący – Marcel Stachera
z-ca przew. – Julianna Kukuła
skarbnik – Julianna Kukuła

Samorząd Grupy III
przewodniczący – Marcel Słabosz
z-ca przew. – Kuba Kociszewski
skarbnik – Kamil Kurzac