Młodzieżowa Rada Internatu

Samorząd Grupy I
przewodniczący – Jakub Krok
z-ca przew. – Nikola Wejman
skarbnik – Zofia Janik oraz Maksymilian Błaszczyk

Samorząd Grupy II
przewodnicząca – Natalia Raczyńska
z-ca przew. – Marcel Słabosz
skarbnik – Martyna Kurzydlak

Samorząd Grupy III
przewodnicząca – Marta Miedzińska
z-ca przew. – Jan Zawadzki
skarbnik – Anna Tarnowska oraz  Magdalena Cieślik