Legitymacja uczniowska – informacja

Typy legitymacji

elegitymacja - wzór karty

Legitymacja szkolna
(e-legitymacja)

Legitymacja w formacie karty plastikowej – dotychczas nazywanej e-legitymacją. Warunki i tryb wydawania oraz wzory e-legitymacji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.

E-legitymacja zintegrowana z systemami miejskimi może też pełnić funkcję komunikacyjnej karty miejskiej.


mlegitymacja - wzór

mLegitymacja
(aplikacja mObywatel)

Identycznie jak tradycyjna legitymacja, mLegitymacja poświadcza uprawnienia uczniów/ studentów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek. To możliwe dzięki umocowaniu prawnemu – jej wydawanie umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece, czy zakupie biletów do kina.


Wymagania dot. zdjęcia do legitymacji

Ogólne informacje

 • zdjęcie powinno być aktualne – zrób je nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie,
 • zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków,
 • twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia,
 • osoba fotografowana musi mieć naturalny wygląd twarzy (bez żadnych gestów mimicznych), z zamkniętymi ustami.

Twarz na zdjęciu

 • musi być skierowana prosto w obiektyw aparatu, nie możesz przekrzywiać głowy,
 • owal twojej twarzy powinien być widoczny (bez półprofilu),
 • musisz mieć naturalny wyraz twarzy (bez żadnych gestów mimicznych), zamknięte usta i niezasłonięte brwi,
 • oczy muszą być naturalnie otwarte, dobrze widoczne wraz ze źrenicami (na przykład niezasłonięte przez włosy) i skierowane prosto w obiektyw,
 • niedopuszczalny jest efekt tak zwanych czerwonych oczu,
 • uszy nie muszą być widoczne,
 • fryzura może wystawać poza obrys zdjęcia.

Biżuteria

 • jeśli nosisz biżuterię – możesz ją mieć na zdjęciu, jeśli nie zasłania ona owalu twarzy i nie zaburza jednolitego tła zdjęcia,
 • aby uniknąć ewentualnych problemów – zrób zdjęcie bez biżuterii.

Format zdjęcia

 • Zdjęcie złożone w sekretariace szkoły:
  • kolorowe zdjęcie na papierze w formacie 35 x 45 mm (szerokość x wysokość).
 • Zdjęcie dodawane w e-dzienniku przez ucznia lub rodzica:

Przykłady zdjęć:

Źródło fotografii: Zdjęcie do dowodu lub paszportu – informacje – Gov.pl – Portal Gov.pl (www.gov.pl)