REKRUTACJA do udziału w projekcie PO WER dla uczniów klas III / IV technikum w zawodzie technik mechatronik oraz technik automatyk

18.10.2021r. rozpoczyna się rekrutacja do projektu „Europejski wymiar edukacji w kształceniu zawodowym” o nr 2020-1-PL01-KA102-079072 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.  W ramach projektu 40 uczniów weźmie udział w 2-tygodniowym stażu zawodowym w placówce kształcenia zawodowego „WBS TRAINING AG” w Dreźnie, w tym: uczniowie z klasy  IIImg/ IVm w zakresie „Komputerowego wspomagania projektowania przy użyciu AutoDesk (AutoCAD 2D, AutoCAD 3D oraz Inventor)” klasa IIItg/ IVt w zakresie „Robotyki” Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w roku szkolnym 2021/2022 proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji, wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do koordynatora projektu p. Emilii Ławskiej  do dnia 21.10.2021r. do godz. 14:00.

Wyniki rekrutacji do udziału w projekcie PO WER w roku szkolnym 2021/2022