Dokumenty szkolne

Statut Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie

Statut Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II

Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II