Doradca zawodowy

Godziny pracy:

Agnieszka Nagoda-Gębicz
Piątek  8:00- 10:00

Renata Kina – Neumann
Poniedziałek 9:00 – 12:00
Wtorek: 9:00 – 13:30
Środa: 8:00 – 10:00
Piątek:  12:00 – 13:30
Piątek Konsultacje 3 piątek miesiąca 15.00 – 16.00

Zasady REKRUTACJI na STUDIA 2021
wszystkie kierunki i terminy – otouczelnie.pl

Zasady rekrutacji na studia 2021 – rekrutacja 2021/22. W niniejszym opracowaniu szczegółowo przedstawiamy zasady rekrutacji 2021 na uczelnie wyższe w roku akademickim 2021/22 i warunki przyjęć dla kandydatów rozpoczynających studia w 2021 roku.    www.otouczelnie.plSzkolny Ośrodek Kariery ( SZOK)

Kontakt : [email protected]l lub pod numerem telefonu 44 731 65 60

Drodzy Uczniowie! Zapraszamy do naszego SZOK-u.

Potrzebujesz pomocy w wyborze dalszej drogi edukacji?
Nie wiesz jaką specjalność wybrać?
Nie znasz oferty szkół policealnych lub wyższych?
Poszukujesz pracy?
Chcesz zdobyć nowy zawód?

***

Znajdziecie tu pomoc i wsparcie dla trudnych decyzji podejmowania wyborów, planowania dalszego kształcenia i kształtowania drogi zawodowej.

SZOK proponuje:

 • pomoc przy dokonywaniu wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej;
 • warsztaty komunikacji interpersonalnej, jak : doskonała autoprezencja, mowa ciała, radzenie sobie ze stresem;
 • informacje na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy i oczekiwań pracodawców;
 • warsztaty przygotowujące do poszukiwania pracy; przygotowanie do roli pracownika;
 • imprezy pobudzające własną aktywność, jak: Dzień Przedsiębiorczości, Targi Edukacyjne oraz  inne akcje;

Oferta SZOK jest nieodpłatna i dostępna dla:
– Uczniów,
– Nauczycieli i pracowników szkoły,
– Rodziców

Doradca zawodowy  w Szkolnym Ośrodku Kariery zaprasza !

Sprawdź się! Wypełnij bezpłatny test:

https://mlodziwlodzi.pl/kompetencjometr/

https://www.arealme.com/16types/pl/

http://traugutt.net/lo/temperament/kwestionariusz.php

https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci

https://copomaturze.lazarski.pl/

Zadania  doradcy zawodowego:

 • systematyczne diagnozowanie predyspozycji zawodowych uczniów  i potrzeb rynku pracy,
 • pomoc w planowaniu kariery zawodowej uczniów,
 • prowadzenie i aktualizowanie banku informacji o możliwościach kształcenia i potrzebach regionalnego i ogólnopolskiego rynku pracy,
 • przygotowanie młodzieży do dalszej edukacji i wyboru zawodu,
 • zapoznanie z sytuacjami trudnymi związanymi z bezrobociem,
 • przygotowanie do mobilności zawodowej,
 • współdziałanie z rodzicami,
 • współpraca z nauczycielami w celu wspierania wyborów i decyzji uczniów,
 • nawiązanie kontaktów z pracodawcami, urzędami pracy, OHP, PPP i innymi w zależności od potrzeby i oczekiwań uczniów.

Wybierz pracę, którą kochasz a nie będziesz musiał w swoim życiu pracować nawet  przez jeden dzień (Konfucjusz)

Kodeks działania doradcy zawodowego zbudowany jest na:
1. Poufności (doradca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie tajemnicy przebiegu i efektów usługi doradczej)
2. Równym traktowaniu (zasada równości oznacza, że dostęp do usług poradnictwa zawodowego nie może być od niczego uzależniany)
3. Odpowiedzialności ( doradca zawodowy ponosi odpowiedzialność za swoją pracę ,musi być gotowy na ponoszenie konsekwencji swoich działań, powinien postępować tak, by jego praca była jak najwyższej jakości)
4. Szacunku (doradca musi pamiętać  o szacunkudo innych  i nie wolno mu zrobić nic, co mogłoby naruszyć godność osobistą ucznia)
5. Uczciwości (mówić zawsze prawdę w sposób, który nie rani, nie budzić fałszywych nadziei, nie obiecywać)
6. Wolności (wymuszona relacja doradcza z reguły jest nieefektywna)
7. Poszanowaniu prywatności (relacji doradczej nie należy przenosić na teren prywatny)
Kodeks etyczny doradców został opracowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Poradnictwa Edukacyjno-Zawodowego (IAEVG) w 1995 roku. Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP przyjęło ten kodeks w 2005 roku.

Doradca zawodowy w Szkolnym Ośrodku Kariery zaprasza rodziców na konsultacje
Konsultacje są bezpłatne z zachowaniem poufności. 
Proponowane tematy: 
– zapoznanie z problematyką rozwoju zawodowego młodzieży,
– pomoc i wspierania w podejmowaniu decyzji zawodowych Państwa dzieci,
– trafne i efektywne decyzje zawodowe dotyczące wyboru zawodu,
– rozwiązywanie problemów zawodowych osób dorosłych,
– przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym (krajowym i unijnym) rynku pracy,
– pomoc w przygotowywaniu dokumentów(cv, list motywacyjny)
oraz inne zgodnie z potrzebami.