Ogólne informacje

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie realizuje projekt „Europejski wymiar praktyki zawodowej wśród kleszczowskich mechatroników” o nr 2018-1-PL01-KA102-048155, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Czas trwania projektu: 01.10.2018r. – 30.09.2020r.

Przesunięcie terminów mobilności w ramach realizacji projektu PO WER

Z uwagi na obecną sytuację panującą na świecie, związaną z pandemią koronawirusa,  dwie zaplanowane w ramach realizacji projektu PO WER mobilności  w okresie 22.03. – 04.04.2020 oraz 10.05. – 23.05.2020 zostały wstrzymane i odbędą się w innym, bezpiecznym terminie.