PO WER 2020/2021

  • Relacje z pobytu uczniów klas technikum na zagranicznym stażu zawodowym w Dreźnie
  • WYNIKI REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
    „Europejski wymiar edukacji w kształceniu zawodowym” o nr 2020-1-PL01-KA102-079072 finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w roku szkolnym 2020/2021 LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE KLASA 3M W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK LISTA GŁÓWNA Wiktor Łażewski Kacper Szymoniak Kacper Kęsy Jakub Książczyk Sebastian Łyźniak Kamil Jaśkiewicz Paulina Piorun Marcel Kozłowski Kamil Kałużny Grzegorz Sommerfeld Norbert Mordal Piotr Dyrek Jakub Muszyński Antoni Iwan Adam Chomen Mikołaj Fater Igor Kapuściarek Rafał Kina Mikołaj Herman Wiktor Stolarski LISTA REZERWOWA Jakub Buliński Szymon Mijas Jakub Zych Jakub Mrozowicz Kacper Pająk Sergiusz Urbaniak Filip Chrosta Wojciech Grzywacz LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE KLASA
  • REKRUTACJA do udziału w projekcie PO WER dla uczniów klas III technikum w zawodzie technik mechatronik oraz technik automatyk
    09.11.2020r. rozpoczyna się rekrutacja do projektu „Europejski wymiar edukacji w kształceniu zawodowym” o nr 2020-1-PL01-KA102-079072 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego„.  W ramach projektu 20 uczniów z każdej klasy weźmie udział w 2-tygodniowym stażu zawodowym w placówce kształcenia zawodowego „WBS TRAINING AG” w Dreźnie, w tym: klasa IIIm w zakresie „Komputerowego wspomagania projektowania przy użyciu AutoDesk (AutoCAD 2D, AutoCAD 3D oraz Inventor)” klasa IIIt w zakresie „Robotyki” Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w roku szkolnym 2020/2021 proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji, wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go w formie skanu do koordynatora projektu p. Emilii Ławskiej  do dnia 12.11.2020r. do godz. 14:00