Ogólne informacje

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie realizuje projekt „Europejski wymiar edukacji w kształceniu zawodowym” o nr 2020-1-PL01-KA102-079072, który jest  finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego„.

Czas realizacji projektu: 01.10.2020 – 30.09.2022r.