Informacje dotyczące odpłatności za internat

  1. Od września 2022 roku koszt jednego miejsca w internacie wynosi 400 zł.
  2. Cena całodziennego wyżywienia wynosi 50,00 zł., w tym koszt śniadania 14,50 zł, koszt obiadu 21,00 zł, koszt kolacji 14,50zł.
  3. Odpłatność za pobyt ucznia w internacie jest dokonywana na podstawie informacji przekazanych rodzicom poprzez dziennik elektroniczny na początku miesiąca                     z nieprzekraczalnym terminem płatności 15 dni, ( czyli za wrzesień płacimy do 15 września, za październik do 15 października itd.).
  4. Wpłaty za czesne będą przyjmowane wyłącznie na konto szkoły,
    Nr rachunku bankowego : 91 8978 0008 0006 0697 2000 0040.
  5. Za wyżywienie rodzice/ pełnoletni uczniowie/ będą dokonywać wpłat w kasie SOLPARKU według indywidualnych ustaleń.