Informacje dotyczące odpłatności za internat

  1. Koszt jednego miejsca w internacie wynosi 250 zł.
  2. Cena całodziennego wyżywienia wynosi 47,00 zł. W tym koszt śniadania 13,50 zł, koszt obiadu 20,00 zł, koszt kolacji 13,50zł.
  3. Odpłatność za pobyt ucznia w internacie jest dokonywana na podstawie informacji przekazanych uczniom i ich rodzicom poprzez dziennik elektroniczny na koniec miesiąca z nieprzekraczalnym terminem płatności 10 dni.
  4. Wpłaty za czesne będą przyjmowane wyłącznie na konto szkoły,
    Nr rachunku bankowego : 91 8978 0008 0006 0697 2000 00400,
    za wyżywienie uczniowie/rodzice będą dokonywać wpłat w kasie SOLPARKU.
  5. Potrącenie kosztów żywienia (nieobecność wychowanka spowodowana chorobą lub zdarzeniem losowym dłuższa niż 3 dni) należy zgłosić najpóźniej do godziny 7.00 rano dnia poprzedniego pisemnie na specjalnym formularzu.