Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2022
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022
Zakończenie I półrocza19 grudnia 2022 – klasy maturalne
13 stycznia 2023
Ferie zimowe16 – 29 stycznia 2023
Wiosenna przerwa świąteczna6 – 11 kwietnia 2023
Koniec roku szkolnego dla klas IV LO i IV TNT 28 kwietnia 2023
Egzaminy maturalne
Szczegóły przedstawią wychowawcy w klasach
LO – nowa matura, TNT – zasady dotychczasowe
4 – 22 maja 2023 część pisemna
10 – 23 maja 2023 część ustna
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla klasy 
IV t, IV m, IV tg, IV mg
pisemny – 10-14 stycznia 2023
część praktyczna
9 – 21 stycznia 2023
pisemny – 2-7 czerwca 2023,
część praktyczna
1-18 czerwca 2023
Koniec roku szkolnego 2022/202323 czerwca 2023
Dodatkowe 7 dni wolne od zajęć dla uczniów31 października  2022
2, 4, 5, 8, 9 maja 2023
9 czerwca 2023