Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
4 września 2023 r.
2Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2023 r.
3Ferie zimowe29 stycznia – 11 lutego 2024 r.
4Wiosenna przerwa świąteczna28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
5Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
w klasach maturalnych
26 kwietnia 2024 r.
6Egzamin maturalny7-25 maja 2024 r.
7Egzamin zawodowy9-20 stycznia 2024 r. ; 3-19 czerwca 2024 r.
8Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
w szkołach
21 czerwca 2024 r.
9Ferie letnie22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.