Stypendia

Nowa ustawa „Prawo Oświatowe” spowodowała konieczność zweryfikowania i uaktualnienia obowiązujących dotąd zasad, regulujących przyznawanie stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia dla uczniów zamieszkałych bądź uczących się w szkołach na terenie gminy Kleszczów.

Zaktualizowane informacje dotyczące zasad przyznawania stypendiów motywacyjnych (za wyniki w nauce oraz wysokie osiągnięcia):