Kontakt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie

97-410 Kleszczów, ul. Sportowa 8
tel. bezp.: (44) 731-65-60
 Adres e-mail:

Kleszczów, Powiat bełchatowski, woj. łódzkie
NIP: 769-218-17-53, REGON: 100721417

Godziny pracy szkoły

Dyrektor szkoły: mgr Agnieszka Nagoda-Gębicz przyjmuje interesantów w poniedziałki: 11.00 – 13.00

Administracja: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

Nauczyciele: zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć

Zajęcia dydaktyczne trwają od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.30

Skargi i wnioski przyjmowane są:

  • w poniedziałki: 10.00 – 12.00
  • w piątki: 12.00 – 13.00

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

  • Przyjmowanie interesantów odbywa się w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
  • Informacje ogólne można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (44)7316560 w godz. 7.30 – 15.30
  • Zaświadczenia dotyczące uczniów naszej szkoły, wydawane są w godzinach pracy sekretariatu.
  • Szkoła nie udostępnia prywatnych danych osobowych uczniów, rodziców oraz nauczycieli.
  • Sprawy wychowawcze i dydaktyczne omawiane są z rodzicami podczas zebrań ogólnych i spotkań indywidualnych.
  • Informacje dotyczące możliwości kontaktu z wychowawcami i pedagogiem szkolnym można znaleźć na szkolnej stronie internetowej.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
Arkadiusz Liguziński –