PO WER 2019/2020

 • Upowszechnianie rezultatów projektu PO WER
  1 lutego 2021 r. odbyło się upowszechnienie projektu „Europejski wymiar praktyki zawodowej wśród kleszczowskich mechatroników” o nr 2018-1-PL01-KA102-048155, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.
 • Relacja z pobytu uczniów Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie na zagranicznym stażu zawodowym w Dreźnie
  Relacja z pobytu uczniów Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie na zagranicznym stażu zawodowym w Dreźnie w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.   Relacja „dzień po dniu” 27.09.2020 – 10.10.2020 Dzień pierwszy –
 • Podpisanie umów z uczestnikami projektu w ramach programu PO WER – mobilność 3 i 4
  W dniu 22 września 2020r. dwie grupy uczniów z klasy IVTNT, którzy zakwalifikowali się na wyjazd na staż zawodowy do Drezna, podpisały z dyrektorem szkoły, panią Agnieszką Nagodą-Gębicz umowy wraz z załącznikami w ramach realizacji projektu „Europejski wymiar praktyki zawodowej wśród kleszczowskich mechatroników” o nr 2018-1-PL01-KA102-048155, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu
 • Uroczyste zakończenie działań przygotowawczych do udziału w praktykach zagranicznych
  Od  listopada 2019r. do początku marca 2020r. uczniowie trzeciej klasy technikum, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie, uczestniczyli w zajęciach przygotowujących ich do wyjazdu na staż zawodowy do Drezna. W ramach tych działań odbyły się zajęcia językowe z języka angielskiego prowadzone przez panią Olgę Karasińską oraz z języka niemieckiego
 • Zakończenie działań przygotowawczych przed wyjazdem na staż zawodowy do Drezna
  W okresie  listopad 2019r. – marzec 2020r. uczniowie trzeciej klasy technikum, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie  „Europejski wymiar praktyki zawodowej wśród kleszczowskich mechatroników” o nr 2018-1-PL01-KA102-048155, uczestniczyli w zajęciach przygotowujących ich do wyjazdu na dwutygodniowy staż zawodowy do Drezna. W ramach tych działań odbyły się zajęcia językowe z