PO WER 2019/2020

 • Upowszechnianie rezultatów projektu PO WER
  1 lutego 2021 r. odbyło się upowszechnienie projektu „Europejski wymiar praktyki zawodowej wśród kleszczowskich mechatroników” o nr 2018-1-PL01-KA102-048155, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.
 • Relacja z pobytu uczniów Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie na zagranicznym stażu zawodowym w Dreźnie
  Relacja z pobytu uczniów Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie na zagranicznym stażu zawodowym w Dreźnie w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.   Relacja „dzień po dniu” 27.09.2020 – 10.10.2020 Dzień pierwszy – 27.09.2020 Nasz długo wyczekiwany wyjazd na staż zawodowy do Drezna rozpoczął się punktualnie o godzinie 12:00. Czas w autobusie spędziliśmy na typowych czynnościach, takich jak rozmowy, słuchanie muzyki czy spanie. Dodatkowo podróż umiliła transmisja wyścigu formuły 1 z Soczi. Przed przekroczeniem granicy posililiśmy się jeszcze w restauracji. Około godziny 18:00 dotarliśmy na miejsce, rozlokowaliśmy się w pokojach, a następnie udaliśmy na obiadokolację. Potem wyszliśmy na spacer, żeby poznać naszą najbliższą okolicę.
 • Podpisanie umów z uczestnikami projektu w ramach programu PO WER – mobilność 3 i 4
  W dniu 22 września 2020r. dwie grupy uczniów z klasy IVTNT, którzy zakwalifikowali się na wyjazd na staż zawodowy do Drezna, podpisały z dyrektorem szkoły, panią Agnieszką Nagodą-Gębicz umowy wraz z załącznikami w ramach realizacji projektu „Europejski wymiar praktyki zawodowej wśród kleszczowskich mechatroników” o nr 2018-1-PL01-KA102-048155, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Dwie grupy liczące po trzynastu uczniów wraz z opiekunami wyjadą do Niemiec 27 września 2020r., zaś powrót nastąpi 10 października. W tym czasie uczniowie odbędą dwutygodniowy staż zawodowy w zakresie komputerowego wspomagania projektowania przy użyciu programów AutoCAD 2D, AutoCAD 3D i Inventor,
 • Uroczyste zakończenie działań przygotowawczych do udziału w praktykach zagranicznych
  Od  listopada 2019r. do początku marca 2020r. uczniowie trzeciej klasy technikum, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie, uczestniczyli w zajęciach przygotowujących ich do wyjazdu na staż zawodowy do Drezna. W ramach tych działań odbyły się zajęcia językowe z języka angielskiego prowadzone przez panią Olgę Karasińską oraz z języka niemieckiego prowadzone przez panią Emilię Ławską. Niezbędne było również przygotowanie mentalne, za które odpowiadała pani Beata Wysmułek oraz pani Ilona Bujacz. Ostatnim punktem były zajęcia kulturowe prowadzone zarówno przez panią Marzenę Klimę, a także przez panią Emilię Ławską. W dniu 06 marca 2020r. uczestnicy projektu  otrzymali z rąk dyrektora szkoły, pani Agnieszki Nagody-Gębicz dyplomy uczestnictwa w tych  zajęciach w ramach działań przygotowawczych do udziału w projekcie oraz rozmówki polsko-niemieckie, mające służyć
 • Zakończenie działań przygotowawczych przed wyjazdem na staż zawodowy do Drezna
  W okresie  listopad 2019r. – marzec 2020r. uczniowie trzeciej klasy technikum, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie  „Europejski wymiar praktyki zawodowej wśród kleszczowskich mechatroników” o nr 2018-1-PL01-KA102-048155, uczestniczyli w zajęciach przygotowujących ich do wyjazdu na dwutygodniowy staż zawodowy do Drezna. W ramach tych działań odbyły się zajęcia językowe z języka angielskiego prowadzone przez panią Olgę Karasińską oraz z języka niemieckiego prowadzone przez panią Emilię Ławską. Niezbędne było również przygotowanie mentalne, za które odpowiadała pani Beata Wysmułek oraz pani Ilona Bujacz. Ostatnim punktem były zajęcia kulturowe prowadzone zarówno przez panią Marzenę Klimę, a także przez panią Emilię Ławską. Przypomnijmy, że uczestnicy projektu wyjadą na staż zawodowy do Niemiec w dwóch grupach  w następujących terminach: 22.03.- 04.04.2020r. oraz  10.05.- 23.05.2020r. Projekt finansowany