Ewaluacja i upowszechnianie

O projekcie w Dzienniku Łódzkim 

Skan artykułu w Dzienniku Łódzkim o projekcie PO WER realizowanym w szkole.

Artykuł w serwisie informacyjnym Bełchatów Nasze Miasto.

Wręczenie Europass Mobilność 

Dnia 3 marca 2021 r. w auli Solparku odbyło się uroczyste wręczenia dokumentów Europass-Mobilność uczestnikom projektu „Europejski wymiar praktyki zawodowej wśród kleszczowskich mechatroników” o nr 2018-1-PL01-KA102-048155, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. 

Spotkanie ze względu na stan epidemiczny związany z Covid- 19 odbyło się w okrojonym gronie z zachowaniem reżimu sanitarnego. Uczestniczyli w nim: dyrektor szkoły Agnieszka Nagoda-Gębicz, kierownik kształcenia praktycznego Aneta Walczyk, koordynator projektu Emilia Ławska, nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz uczniowie młodszych klas technikum, którzy w tym dniu byli w szkole na zajęciach praktycznych. 

Rozpoczynając spotkanie pani dyrektor   podsumowała projekt,  przekazała zebranym informacje o nim, jego celach oraz opowiedziała o współpracy z partnerem – WBS w Dreźnie. 

Najważniejszym momentem  spotkania było  wręczenie 26 uczniom (uczestnikom III i IV mobilności) przez panią dyrektor  międzynarodowego dokumentu Europass- Mobilność wydanego przez Krajowe Centrum Europass oraz okolicznościowych upominków- gadżetów promujących projekt.   

Gratulując  uczniom udziału w projekcie oraz otrzymania potwierdzenia nabytych umiejętności w formie międzynarodowego dokumentu, pani dyrektor wyraziła nadzieję, że ich doświadczenia będą zachętą do podobnych działań dla ich młodszych kolegów i koleżanek. 

Upowszechnianie rezultatów projektu  

Wręczenie Europass – Mobilność było  okazją do upowszechnienia rezultatów projektu wśród młodszych klas technikum. Uczniowie klasy IV t –uczestnicy III i IV mobilności – przygotowali dla swoich młodszych kolegów ciekawą prezencję i album ze zdjęciami – fotoreportaż prezentujący  przebieg stażu oraz miejsca, które zwiedzili podczas pobytu w Niemczech.  

Uczestnicy mobilności przybliżyli zebranym  ideę projektu, jego poszczególne etapy i cele, przedstawili szczegóły związane z realizacją programu stażu.  Zaprezentowali także  jego rezultaty i możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności podczas nauki w szkole jak i w przyszłości. Na tle prezentacji multimedialnej opowiadali o podniesieniu swoich umiejętności zawodowych, wzroście pewności siebie, przełamaniu bariery językowej, o niemieckiej tradycji, kulturze oraz zabytkach. Duże zainteresowanie wśród zebranych i wiele pytań  do uczestników projektu wywołała część spotkania poświęcona codziennej pracy praktykantów, która polegała m.in. na realizacji projektów w programach AutoCad i Inventor. O swojej pracy, o tym czego się nauczyli i jak zdobytą wiedzę mogą wykorzystać opowiedzieli na przykładzie jednego z wielu zrealizowanych podczas stażu zadań. Pochwalili się również filmem promującym WBS, w którym wzięli udział. Podkreślili, że była to dla nich niezwykła przygoda i wielkie wyróżnienie, gdyż WBS zaproponował udział w tym przedsięwzięciu najlepszej grupie, spośród wszystkich odbywających w tym czasie szkolenia.   

Po zakończonej prezentacji uczniowie klas młodszych dopytywali stażystów o szczegóły projektu, o życie codzienne w Dreźnie, bariery językowe. Stażyści chętnie odpowiadali na liczne pytania zachęcając młodszych kolegów do pokonywania barier i  do udziału w tego typu projektach. 

Upowszechnianie rezultatów projektu PO WER podczas OWT 

1 luty 2021 r. upłynął pod znakiem zawodów okręgowych XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej . Wydarzenie swoją obecnością uświetnili  goście: 

  • Prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak- Prezes Łódzkiej Rady Federacji SNT- NOT w Łodzi , V-ce Przewodniczący Komitetu Okręgowego OWT w Łodzi, 
  •  Dr hab. inż. Ewa Korzeniewska prof. Politechniki Łódzkiej – członek Komitetu Głównego OWT w Warszawie, Członek Komitetu Okręgowego OWT w Łodzi Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, 
  • Dr hab. inż. Łukasz Szymański, prof. Politechniki Łódzkiej -Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, 
  • mgr Barbara Świetlik – Sekretarz Łódzkiego Komitetu Okręgowego OWT 
  • mgr inż. Krzysztof Makowski – członek Komitetu Okręgowego OWT w Łodzi. 
  • Kierownik Pracowni  Edukacji Przedzawodowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, członek komisji zawodów okręgowych XLVII OWT 
  • Dr inż. Piotr Zawadzki – Pracownik naukowy Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, członek komisji zawodów okręgowych XLVII OWT 
  •  mgr inż. Grzegorz Romaniak – Pracownik  Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, członek komisji zawodów okręgowych XLVII OWT 

oraz uczniowie – uczestnicy OWT ze szkół ponadpodstawowych województwa łódzkiego wraz ze swoimi nauczycielami –opiekunami. 

Wydarzenie to było dla nas okazją do przedstawienia i  upowszechnienia projektu „Europejski wymiar praktyki zawodowej wśród kleszczowskich mechatroników” o nr 2018-1-PL01-KA102-048155, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.  

Uczniowie klasy czwartej, którzy uczestniczyli w projekcie , odbyli  dwutygodniowy staż w WBS w Dreźnie.  Szkolili się w zakresie projektowania i konstruowania urządzeń z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych AutoCAD  oraz Inventor.  Zdobytą wiedzą i doświadczeniem uczestnicy projektu podzielili się z zebranymi w auli SOLPARKU podczas oficjalnego spotkania otwierającego okręgowe zawody XLVI  OWT. Uczniowie: Mateusz Jenś i Krystian Nowak -  przybliżyli ideę projektu, jego poszczególne etapy i cele, przedstawili szczegóły związane    z realizacją programu stażu, opowiedzieli jak wykorzystują zdobyte umiejętności oraz przy pomocy prezentacji multimedialnej na przykładzie realizowanego projektu zaprezentowali swoją pracę podczas stażu. Opowiedzieli również o programie kulturalnym. Przedstawili  fotoreportaż o miejscach, które zwiedzili podczas pobytu w Niemczech. Mówili o podniesieniu swoich umiejętności językowych, wzroście pewności siebie, o niemieckiej tradycji, kulturze, zabytkach oraz o tym co zyskali dzięki temu doświadczeniu i jak w przyszłości zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogli wykorzystać. Rozmowy na temat stażu, jego efektów odbywały się również w kuluarach, podczas przygotowanego na tę okoliczność poczęstunku i wystawy dokumentującej pobyt w Dreźnie.  Oczywiście wszystko odbyło z zachowaniem  – obowiązującego w związku z sytuacje epidemiczną – reżimu sanitarnego. 


Uczestnicy projektu w filmie WBS 

Projekt „Europejski wymiar praktyki zawodowej wśród kleszczowskich mechatroników” dostarczył jego uczestnikom nowej wiedzy i wielu interesujących przeżyć. Jednym z nich był niewątpliwie udział w filmie przygotowanym przez WBS Training, ośrodek, w którym odbywali staż zawodowy. W filmie tym uczniowie podzieli się swoimi doświadczeniami, opiniami oraz zaprezentowali swoje umiejętności językowe, które doskonalili podczas zajęć               w WBS. 

Wspomniane zajęcia odbywały się w języku angielskim. Dzięki temu uczniowie mieli możliwość poszerzenia zasobu słów, zwłaszcza słownictwa zawodowego. Wykładowcy  dostarczali uczniom jak najwięcej okazji do komunikacji w języku angielskim, motywowali do przełamywania barier językowych , do wyrażania swoich opinii i uczuć. Efekty możemy podziwiać oglądając film „Your first step towards the European labour market”. 


Realizacja projektu PO WER w roku szkolnym 2019/2020 – z perspektywy uczestników

Zagraniczne praktyki Kleszczowskich mechatroników

W dniach 27 września do 10 października 2020 roku całą klasą IV t odbyliśmy staż  w placówce szkoleniowej WBS Drezno. Oprócz nauki korzystania z programów AutoCAD i Inventor wiele dowiedzieliśmy się o kulturze Saksonii, lokalnej kuchni oraz obyczajach panujących u naszego zachodniego sąsiada. Czas wspólnie spędzony za granicą pozwolił nam potwierdzić nasze umiejętności certyfikatami z programów inżynierskich oraz pomógł poprawić znajomość komunikacji w językach obcych, jak i zacieśnić więzi koleżeńskie.

Nasze praktyki rozpoczęliśmy niedzielną podróżą do Drezna. Droga minęła bardzo szybko i miło. Wszystko  z powodu miłego towarzystwa i tego, że nie mogliśmy się już doczekać naszej życiowej szansy na rozwijanie swoich możliwości zawodowych i komunikacyjnych. Dla niektórych była to pierwsza podróż za granicę. Jednak nie tylko te osoby, a każdy był ciekaw tego, co czeka nas po dojechaniu na miejsce.

Pierwszego dnia zostaliśmy zapoznani z tym, jak będą wyglądały nasze praktyki i czego dowiemy się podczas całego stażu. Każdy dzień był bardzo dobrze zaplanowany, dzięki temu codziennie mogliśmy zdobywać coraz większą z zakresu projektowania w mechanice. W ramach zajęć poznawaliśmy podstawy oprogramowania AutoCad 2D, a później doskonaliliśmy się w wykonywaniu rysunków, posługując się tym oprogramowaniem. Kolejnym etapem poznawania tajników projektowania, ale już w trzech wymiarach było rozpoczęcie pracy z programami AutoCad 3D oraz AutoDesk Inventor. Na każdych zajęciach otrzymywaliśmy inne zadania do wykonania, których poziom trudności z dnia na dzień był coraz wyższy. Pozwalało nam to skutecznie poszerzać wiedzę. Przed zakończeniem projektu zostaliśmy podzieleni na grupy kilkuosobowe. Każda grupa miała za zadanie stworzyć swój własny, oryginalny projekt, który przedstawiliśmy w formie prezentacji. Celem tego projektu była weryfikacja zdobytych umiejętności i potwierdzenie naszych kompetencji w posługiwaniu się programami do projektowania.

Wyjazd do Drezna nie opierał się tylko na zdobywaniu wiedzy z projektowania rysunków, detali i elementów, ale także na poznaniu kultury obcego kraju, w tym przypadku Niemiec. Dowiedzieliśmy się wiele na temat historii, zwiedzając muzea i inne zabytkowe miejsca. Dodatkowo po jednych z zajęć odwiedziliśmy przeszkloną fabrykę Volkswagena w Dreźnie. Zobaczyliśmy linię produkcyjną fabryki, gdzie obecnie powstają najnowsze elektryczne samochody tej marki. Poznaliśmy proces produkcyjny „elektryków”, ich budowę oraz koncepcyjne elektryczne pojazdy tego producenta. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem, widząc tak prężnie rozwijającą się technologię. Udało nam się rozwinąć nasze zdolności komunikacyjne, używając języka obcego w codziennych sytuacjach. Wiele z nas nie porusza się komunikacją miejską, a tym bardziej w nieznanym nam mieście. Używanie jej w Dreźnie poprawiło nasze umiejętności przemieszczania się. Jedzenie w Niemczech bardzo nas zaskoczyło. Kuchnia niemiecka w dużej mierze opiera się na mięsie i jest ciężkostrawna, więc nie każdemu przypadła do gustu. Większość z nas była zadowolona z przygotowywanych potraw.

Podsumowując, nasze zmagania podczas zagranicznego stażu będą miały duży wpływ na nasze życie zawodowe w przyszłości. Dzięki możliwości posługiwania się językiem obcym będzie nam łatwiej rozmawiać z zagranicznymi pracodawcami i pracownikami. Komunikacja w naszym zawodzie jest bardzo ważna. Dodatkowo zajęcia w WBS training w Dreźnie pokazały nam jak będzie wyglądać nasz zawód i na co powinniśmy zwracać uwagę pracując w przyszłości. Poznane zagadnienia i nowinki na pewno ułatwią nam pracę i uczynią ją lżejszą. Warto też zwrócić uwagę, że dla dużej części z nas, poznanie tamtejszej kultury oraz życia codziennego, będzie miało duży wpływ na zainteresowanie zagranicznym rynkiem pracy.

Autorzy: Piotr Augustyńczyk, Bartłomiej Jarkowski, Mateusz Karbownik, Kamil Gębicz, Cezary Krasowski

Album ze zdjęciami

Uczestnicy 3i 4 mobilności przygotowali album ze zdjęciami dokumentujący przebieg całego projektu, w tym również 1 i 2 mobilności. Był on wystawiany podczas działań promujących i upowszechniających projekt.

Słownik PO WER angielsko – polski

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

O projekcie w Informatorze Kleszczowskim

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Skan artykułu Informatora Kleszczowskiego