Dokumenty dot. egzaminu zawodowego

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technika:


Zadania egzaminacyjne jawne wskazane na sesję LATO 2022

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/jawne-zadania-egzaminacyjne-czesc-praktyczna/zadania-egzaminacyjne-jawne-wskazane-na-sesje-lato-2022/

Komunikaty o pomocach

Informatory

Harmonogram