Technikum Nowoczesnych Technologii

Klasy pod patronatem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

TECHNIK AUTOMATYK jest odpowiedzią na obserwację rynku zatrudnienia oraz zgłaszane przez pracodawców – Elektrownię Bełchatów – zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników na poziomie średnim.

Automatyka – dziedzina techniki łącząca wiedzę z zakresu sterowania bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka, robotyki i napędu.

Dlaczego warto zostać automatykiem? Automatyk to zawód, który posiada bardzo duży potencjał rozwoju. Specjaliści z dziedziny automatyki doskonale odnajdują się w działach technologicznych i konstrukcyjnych, dzięki czemu często są włączani do służb utrzymania ruchu.
Typowe zadania technika automatyka to:
• montowanie układów sterowania urządzeń i maszyn elektrycznych,
• projektowanie i modernizowanie systemów automatyzacji procesów technologicznych,
• montowanie instalacji sterowania z wykorzystaniem nowoczesnych systemów łączności,
• programowanie i obsługiwanie sterowników przemysłowych i maszyn numerycznych,
• obsługiwanie i programowanie nowoczesnych systemów inteligentnych budynków,
• lokalizowanie i usuwanie usterek w instalacjach, układach automatyki,
• sterowanie pracą urządzeń poprzez panele i urządzenia mobilne,
• utrzymanie ruchu linii produkcyjnych i montażowych z wykorzystaniem robotów.

Kwalifikacje:

  • ELM.01 – Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
  • ELM.04 – Eksploatacja układów automatyki przemysłowejAbsolwent może pracować np. na stanowiskach: konstruktora, technologa, mistrza, operatora i programisty CNC, serwisanta, kierownika działu obsługi, napraw i utrzymania ruchu.


TECHNIK MECHATRONIK jest bardzo atrakcyjnym i poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Łączy zawód mechanika oraz elektronika.

Mechatronika – dziedzina techniki łącząca wiedzę z zakresu: mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i informatyki.

Do typowych zadań zawodowych technika mechatronika należą m.in.:
• projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych,
• obsługa i programowanie robotów przemysłowych,
• automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych,
• projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
• obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
• diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych,
• montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych.

Kwalifikacje:

  • ELM.03 – Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
  • ELM.06 – Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznychNauka w Technikum Nowoczesnych Technologii kończy się egzaminem maturalnym i jednocześnie zapewnia zawód. Szkoła ściśle współpracuje z Politechniką Łódzką. Nauczyciele przedmiotów zawodowych są wykładowcami Politechniki Łódzkiej oraz współpracują z nowoczesnymi firmami branży mechatronicznej w kraju i za granicą. 

foto. Katarzyna Forusińska-Pytka