Upowszechnianie 2021/2022

Realizacja projektu PO WER w roku szkolnym 2021/2022 – z perspektywy uczestników