Dokumenty internatu

Regulamin Internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w KleszczowieTUTAJ

Zasady bezpieczeństwa podczas pobytu w internacie ZSP
w Kleszczowie uwzględniające stan zagrożenia
epidemicznego zgodnie z wytycznymi GIS, MZ I MEN
TUTAJ