Wirtualna wystawa prac plastycznych uczniów naszej szkoły.

Praca plastyczna Marii Najmrodzkiej

Praca z uczniem utalentowanym

Etapy wykonania rysunków realistycznych – koty egzotyczne.
Autor prac: Maria Najmrodzka, uczennica kl.1a liceum.


Inspiracje sztuką II poł. XX wieku.


„Problemy współczesnego świata”

Wizualizacja plastyczna uczniów klas pierwszych z wykorzystaniem narzędzi i technologii   cyfrowych – fotokolaż, fotografia.

Styl i konwencja: współczesna kompozycja plastyczna inspirowana konceptualizmem.

Przypisek dostępności, opis prac: „Problemy współczesnego świata” Współczesna symboliczna kompozycja plastyczna. Wizualizacja plastyczna uczniów klas pierwszych z wykorzystaniem narzędzi i technologii  cyfrowej.


„Przemijanie”

Wizualizacja plastyczna uczniów klas pierwszych z wykorzystaniem narzędzi i technologii   cyfrowych.

Ekspresja twórcza uczniów  w oparciu o środki wyrazu charakterystyczne dla pop – artu.

Konwencje i style w  sztuce: filozofia osobowości współczesnego człowieka zapisana
 w portrecie.

Przypisek dostępności, opis prac: „Przemijanie” Wizualizacja plastyczna uczniów klas pierwszych z wykorzystaniem narzędzi i technologii   cyfrowej. Ekspresja twórcza uczniów  w oparciu o środki wyrazu charakterystyczne dla pop – artu. Konwencje i style w  sztuce: filozofia osobowości współczesnego człowieka zapisana
 w portrecie.


„Filozoficzne przekształcenie dzieła sztuki – obrazu”

Ekspresja twórcza uczniów w oparciu o środki wyrazu charakterystyczne dla technologii cyfrowych – fotokolaż.

Styl i konwencja: symbolizm  i alegoria w kompozycji plastycznej.

Przypisek dostępności, opis prac: Filozoficzne przekształcenie dzieła sztuki – obrazu Współczesna symboliczna kompozycja plastyczna. Wizualizacja plastyczna uczniów klas pierwszych z wykorzystaniem narzędzi i technologii  cyfrowej. Uczniowie wykorzystali obrazy wielkich mistrzów i wprowadzili do  kompozycji obrazu współczesne przedmioty, które nawiązują do tematyki filozoficznej obrazu.


Wizualizacja plastyczna aforyzmu Wł. St. Reymonta: „Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co marzenia…”

Ekspresja twórcza uczniów w oparciu o środki wyrazu charakterystyczne dla technologii cyfrowych – fotokolaż.

Styl i konwencja: symbolizm i alegoria w kompozycji plastycznej.

Przypisek dostępności, opis prac: Wizualizacja plastyczna aforyzmu Wł. St. Reymonta: „Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co marzenia…” Współczesna symboliczna kompozycja plastyczna. Wizualizacja plastyczna uczniów klas pierwszych z wykorzystaniem narzędzi i technologii  cyfrowych.