Liczba Pi

Podziwu godna liczba Pi  
trzy koma jeden cztery jeden.  
Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe,  
pięć dziewięć dwa ponieważ nigdy się nie kończy.  
Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem  
osiem dziewięć obliczeniem  
siedem dziewięć wyobraźnią,  
[…] 


Korowód cyfr składających się na liczbę Pi  
nie zatrzymuje się na brzegu kartki,  
potrafi ciągnąć się po stole, przez powietrze,  
przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,  
przez całą nieba wzdętość i bezdenność.  
O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!  
Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni!  
[…] 

a także ziemia i niebo przeminą,  
ale nie liczba Pi, co to to nie,  
ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć,  
nie byle jakie osiem,  
nieostatnie siedem,  
przynaglając, ach, przynaglając gnuśną wieczność  
do trwania. 

Wisława Szymborska

Najbardziej znane wzory z liczbą zna już uczeń podstawówki –  obwód (2?r) oraz pole koła (?r²). Na pewno wielu pamięta, że liczbę ? znajdziemy też we wzorach na pola i objętości brył obrotowych. Ale jak to się dzieję, że ta liczba jest wszędobylska??? Spotkać ją można w wielu innych dziedzinach matematyki – np. w rachunku prawdopodobieństwa, analizie matematycznej czy teorii liczb. Jest też obecna we wzorach fizycznych, w równaniach teorii grawitacji Einsteina, a nawet w zasadzie nieoznaczoności kwantowej Heisenberga…. Czy wobec tego ? jest królową liczb? Czy wszechświat kręci się wokół niej? Faktem jest, że jest najbardziej znaną na świecie liczbą, a 14 marca to Międzynarodowy Dzień Pi.