Konkurs dla ósmoklasistów „Mind Your Grammar”

Konkurs odbędzie się 7 kwietnia 2022 r. w ZSP w Kleszczowie o godz. 11:00. Zadania konkursowe są konstruowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas ósmych szkół podstawowych.

Zgłoszenia przyjmowane są na adres email:

Plakat konkursu