Kolejna lekcja z cyklu BBC Live Classes

20 kwietnia odbyła się kolejna lekcja z cyklu BBC Live Classes. Z inicjatywy p. Siedlarek w lekcji uczestniczyły klasy 1b, 2b, 2a, 2t, 2m oraz 3bg. Lekcja ta była zatytułowana ”Social Media: Creativity vs. Anxiety”. Uczniowie poprzez różnorodne ankiety wyrażali swoje zdanie na temat aplikacji internetowych, wyrażali swoje odczucia, które im towarzyszą, gdy np. zapomną telefonu. Następnie obejrzeli krótki materiał filmowy, który skłonił uczniów do wyrażenia opinii na temat uzależnienia od telefonów w życiu codziennym. Uczniowie również mieli okazję rozwiązywać zadania językowe, reagować na pytania prowadzącego, czyli po prostu wszechstronnie doskonalić język. I tym razem prowadzący przygotował interesującą lekcję, podczas której wyrażanie myśli w języku obcym było spontaniczne i bardzo naturalne, a tematyka była bliska uczniom.