I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – etap wojewódzki 

 7 maja 2022r, na terenie Gminy Buczek w Szkole Podstawowej im M. Konopnickiej w Buczku odbyły się eliminacje etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”7 maja 2022 r. na terenie Gminy Buczek w Szkole Podstawowej im M. Konopnickiej w Buczku odbyły się eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Uczeń naszego liceum Kamil Strzelczyk z klasy III bg Liceum Ogólnokształcącego, zajął I miejsce, wygrywając etap wojewódzki turnieju i awansował do etapu krajowego. Turniej został przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym etapie wszyscy uczestnicy odpowiadali na pytania testowe dotyczące działalności Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, ratownictwa medycznego, działań operacyjnych i zapobiegania pożarom. Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki z testu zakwalifikowali się do kolejnego etapu finałowego turnieju. W eliminacjach brali udział zwycięzcy eliminacji powiatowych z 20 powiatów województwa łódzkiego. Grupa I – 20 osób, grupa II – 20 osób, grupa III – 19 osób, która reprezentował Kamil.

Skład Jury 44 eliminacji wojewódzkich OTWP :

• Druh Marek Duda – Przewodniczący Jury, Przewodniczący Krajowego Kolegium Sędziów Związku OSP RP

• bryg. Mikołaj Pawełczyk – Naczelnik Wydziału Kontrolno- Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi

• kpt. Mateusz Kuzik – Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi

• Druh Krzysztof Wiosna – Ratownik Medyczny

• Druhna Magdalena Wymysłowska – Sekretarz Komisji.

Przypomnijmy, ze Kamil w turnieju reprezentuje OSP Gminy Kleszczów, powiat bełchatowski, a teraz województwo łódzkie. Wyniki są następujące:

III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe)

1. Kamil Strzelczyk powiat bełchatowski

2. Jakub Kujawiński powiat łaski

3. Aleksandra Aftewicz powiat łowicki

4. Jan Suwart powiat radomszczański

5. Jakub Osiński powiat kutnowski

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego. Laureaci dwóch pierwszych miejsc z każdej grupy wiekowej będą reprezentować województwo łódzkie w finale centralnym OTWP. Zgodnie z regulaminem finał krajowy odbędzie się do 10 lipca 2022 r. Kamilu gratulujemy!