Wyniki matur 2022 w Liceum i Technikum

5 lipca 2022 r. zostały ogłoszone wyniki matur 2022. Z przyjemnością informujemy, że uczniowie Liceum i Technikum bardzo dobrze zdali egzaminy obowiązkowe i dodatkowe otrzymując świadectwa dojrzałości. Wyniki tegorocznej matury ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie i Komisję Okręgową w Łodzi świadczą, że nasza młodzież uzyskała z przedmiotów obowiązkowych i rozszerzonych wysokie wyniki. Jesteśmy ogromnie dumni ze zdawalności uczniów Technikum i Liceum. Gratulacje dla uczniów i nauczycieli.

W maju roku szkolnego 2021/22 został przeprowadzony egzamin maturalny. Do egzaminu przystąpili wszyscy uczniowie klas maturalnych naszej szkoły – 95, w tym: 39 uczniów Liceum Ogólnokształcącego, 56 uczniów Technikum Nowoczesnych Technologii.

Poniżej zamieszczono tabelarycznie i graficznie średnie wyniki egzaminu maturalnego części obowiązkowej pisemnej ( w %)  w porównaniu do:

  • powiatu bełchatowskiego
  • Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w  Łodzi – wyniki województwa łódzkiego
  • Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie – wyniki całej Polski – krajowe

Wszystkie dane z OKE i CKE dotyczące wyników matur na poziomie podstawowym
i rozszerzonym zostały opracowane z podziałem na liceum i technikum, natomiast średnie wyniki dla powiatu zostały przedstawione przez OKE Łódz jako wynik łączny dwóch typów szkół.

Wyniki maturalne w Liceum Ogólnokształcącym

Tabela z wynikami maturalnymi - liceum
Wykres z wynikami maturalnymi - liceum

Wyniki w Technikum Nowoczesnych Technologii

Tabela z wynikami maturalnymi - technikum
Wykres z wynikami matury - technikum egzaminy obowiązkowe

Średnie wyniki egzaminów maturalnych dodatkowych w części pisemnej rozszerzonej (w %) 

Wyniki w Liceum Ogólnokształcącym

Tabela z wynikami maturalnymi, przedmioty rozszerzone - liceum
Wykres z wynikami maturalnymi, przedmioty rozszerzone - liceum

Wyniki w Technikum Nowoczesnych Technologii

Tabela z wynikami maturalnymi, przedmioty rozszerzone - technikum
Wykres z wynikami maturalnymi, przedmioty rozszerzone - liceum

Zdawalność egzaminów maturalnych w porównaniu do: powiatu bełchatowskiego, województwa łódzkiego, całej Polski

Tabela z wynikami maturalnymi - wyniki ogólnopolskie i regionalne.