FINAŁ KONKURSU O PUCHAR KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W ŁODZI 
9 MIEJSCE W WÓJWÓDZTWIE

22 marca 2023 roku w hali sportowej MOSiR przy ulicy Małachowskiego w Łodzi odbył się finał konkursu dla szkół średnich o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego. Organizatorem konkursu była Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi przy wsparciu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Konkurs zorganizowano dla uczniów szkół średnich z powiatów województwa łódzkiego. Ma on na celu popularyzację zawodu policjanta i zachęcenie młodych osób do zainteresowania się zawodową przyszłością w mundurze.

Konkurencje były zbliżone do etapów jakie musi przejść każdy kandydat do służby w Policji. Finał wojewódzki poprzedziły eliminacje powiatowe. Składały się z dwóch etapów: testu sprawności fizycznej i testu wiedzy. W eliminacjach powiatowych wyłonione zostały drużyny, które reprezentowały powiaty w finale wojewódzkim. Do rywalizacji o puchar komendanta przystąpiły łącznie 24 drużyny. W finale uczniowie oprócz testu sprawności fizycznej i testu wiedzy przystąpili także do rozmowy kwalifikacyjnej. Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie: Milena Witkowska, Weronika Wójcik, Dawid Drzazga, Miłosz Dylak. Zmagania wojewódzkie ukończyli na 9 miejscu. Gratulujemy.