REKRUTACJA do udziału w projekcie PO WER dla uczniów klas III technikum w zawodzie technik mechatronik oraz technik automatyk

09.11.2020r. rozpoczyna się rekrutacja do projektu „Europejski wymiar edukacji w kształceniu zawodowym” o nr 2020-1-PL01-KA102-079072 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego„.

 W ramach projektu 20 uczniów z każdej klasy weźmie udział w 2-tygodniowym stażu zawodowym w placówce kształcenia zawodowego „WBS TRAINING AG” w Dreźnie, w tym:

  • klasa IIIm w zakresie „Komputerowego wspomagania projektowania przy użyciu AutoDesk (AutoCAD 2D, AutoCAD 3D oraz Inventor)”
  • klasa IIIt w zakresie „Robotyki”

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w roku szkolnym 2020/2021 proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji, wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go w formie skanu do koordynatora projektu p. Emilii Ławskiej  do dnia 12.11.2020r. do godz. 14:00 na adres e-mail:

REGULAMIN REKRUTACJI – TUTAJ

FORMULARZ UCZNIA – TUTAJ