Łódzki Kurator Oświaty z wizytą w naszej szkole

19 maja 2021 r. w środę mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole Pana Waldemara Flajszera Łódzkiego Kuratora Oświaty, Pana Tomasza Trzaskacza dyrektora Delegatury KO w Piotrkowie Trybunalskim, Pana Sławomira Chojnowskiego Wójta Gminy Kleszczów, Panią Joannę Guc Kierownika Referatu Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji oraz pracowników Kuratorium Oświaty.

Pani Dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz oprowadziła gości po naszej szkole, pokazując pracownie zawodowe i ogólnokształcące, a także bibliotekę i część sportową, gdzie odbywają się wszystkie lekcje wychowania fizycznego i sks. Ze względu na pracę hybrydową była możliwość spotkania z uczniami, których część po przerwie wróciła do zajęć stacjonarnych oraz nauczycielami. Pan Kurator pogratulował wysokich osiągnięć naszej szkole i docenił warunki lokalowe wraz z wyposażeniem w jakich może się kształcić nasza młodzież.

Serdecznie dziękujemy za wizytę.